21.12.16

Digitutor Senni Turunen

Mikä on digitutor?

Digitutor on henkilö, joka auttaa ja opettaa niin oppilaita, kuin opettajiakin iPadin käytössä. Digitutor pyrkii luomaan esimerkiksi uusia opetustapoja tai kertomaan miten tähän mennessä iPadia on hyödynnetty opetuksessa. Henkilö käyttää omia vahvuuksiaan hyväkseen, osaa toimia ryhmässä ja on avoin uusille ideoille ja ajatuksille. Digitutor pyrkii viemään iPadin ja muun tekniikan käytön opetuksessa astetta pidemmälle, joko tukemalla opettajia tai olemalla itse opettajana.

Katsoin itse olevani kohtuullisen hyvän iPadin käytössä, joka oli yksi pohjasyistä sille miksi aloin digitutoriksi. Olen myös aina ollut innokas oppimaan uutta. Myös muille uusien asioiden opettaminen on ollut minusta mukavaa. Se, että näkee toisen onnistuvan jossakin, minkä on tälle opettanut, saa hymyn huulille. Lukiossamme digitutorit toimivat myös paljon kansainvälisissä projekteissa, joista olen aina ollut kiinnostunut. Olen aina pitänyt muihin kulttuureihin tutustumisesta, ja Suomen
kulttuurin esittelemisestä ulkomaalaisille.

Oma vahvuusalueeni digitutorina on luultavasti se, että olen valmis oppimaan aina uutta. Esiintymistaitoni esimerkiksi opetustilanteissa ovat myös vakaat. Kielitaitoni ja kiinnostukseni kulttuureihin ovat toivottavasti myös hyödyksi tiimillemme, ehkä myös taiteellinen harrastuneisuuteni. Jos jokin sovelluksista tulisi mainita, olisin vahvoilla Notabilityn ja Keynoten saralla. Kehityskohteita minulle ovat varmastikin iMovien ja GarageBandin käyttö, näihin en ole ehtinyt tutustua yhtä hyvin.

iPad opinnoissani/Digitutor Emma Kemppainen

Lukiossa on iPadista tullut yksi koulun perusvälineistä. Paperisia vihkoja en käytä enää ollenkaan ja kynät ovat vaihtuneet kosketusnäytölle kelpaaviksi. Tehtävä kuin tehtävä suoriutuu vaivattomasti kun on jatkuvasti käytössä sekä internet että monet opiskelua helpottavat sovellukset. Itse käytän eniten Notability-sovellusta, jossa tiedostot voi helposti jakaa eri kategorioihin, ja jolla voi perus kirjoittamisen lisäksi käyttää piirto- ja yliviivaustyökaluja. Muistin täyttymisestäkään ei tarvitse kantaa huolta, kun tiedostot tallentuvat Google Drive- palveluun automaattisesti, jolloin ne voi milloin vain poistaa laitteelta hävittämättä niitä lopullisesti.

Joskus ajattelen, että kannettavaa tietokonetta olisi huomattavasti mukavampi käyttää, koska en satu olemaan yksi iOS-järjestelmän kannattajia. Kirjoitusten vähitellen muuttuessa sähköisiksi tarvitsevat oppilaat sellaisen kaikesta huolimatta. Kuitenkin kun tarkemmin ajattelee tabletti-laitetta on vaivatonta kantaa mukanaan kotoa kouluun ja takaisin, se ei repussa paljon paina. Oli laite sitten iPad tai läppäri, on se suuri edistysaskel aikaisemmasta kynä ja paperi työskentelystä.

Matkani iPad-tutoriksi/Henna Tolonen

Olen sitä mieltä, että iPad-tutorointi on pääasiallisesti ainakin alussa itsensä kehittämistä paremmaksi tekniikan käyttäjäksi. Pidemmälle edetessä sen merkitys muuttuu enemmän muiden ohjaamiseen ja kehittämiseen. Toki tottakai kokoajan tulee lisää uusia päivityksiä, appeja ynnä muita sellaisia, joten itseäänkin täytyy kokoajan kehittää laitteidemme kehittyessä. Haasteenamme onkin pysyä nykyisen dikiaikakauden kehityksen tahdissa, jotta saisimme kaiken hyödyn ja ilon irti.

Itse ryhdyin näihin tutor hommiin, koska tahdon oppia uutta. Kun asia syksyllä nostettiin ensimmäisen kerran pöydälle oli vastaukseni rankka ei. Onneksi se päätös ei ollut sitova. Opettajien kärsivällisyyden ansiosta (kiitos siitä!) opin hiljalleen käyttämään appeja ja löysinkin sieltä lemppareitani. Nyt kun tässä on itse oppinut perusasiat, pitäisi niitä alkaa muille opettamaan ja tankata kokoajan lisää tietoa itseensä. Huhhuh. Ehkä tästäkin silti vielä selvitään. Tähän mennessä en kyllä vaihtaisi pois mistään hinnasta!

Vahvuuteni ovat tällä hetkellä luultavasti Notabilityn ja Keynoten käyttö. Lisäksi haluaisin oppia käyttämään toistaiseksi aivan tuiki tuntematonta GarageBandia. Siitä luultavasti tulee olemaan minulle paljon hyötyä tulevaisuudessa, musiikin harrastaja kun olen.

Digitutor Aleksi Holster

Omasta mielestäni digitutor on henkilö, joka auttaa ja opastaa iPadien ja muidenkin elektronisten välineiden käyttöä. Digitutorit ovat hyödyllisiä, koska kaikki eivät aina osaa tehdä tiettyjä asioita ja sillon digitutor on neuvomassa. Itseään pitää kehittää kokoajan ja kaikkia pitää auttaa, jos avun tarvetta on.

Itse aloin digitutoriksi koska olen aina ollut elektronisten välineiden läheisyydessä ja opetellut käyttämään niitä. Jos en osaa jotain, opettelen sen huolellisesti että jatkossa osaan sen. Opin jatkuvasti jotain uutta, mikä on hyvä asia. Haluan saada uusia kokemuksia ja mukavia yllätyksiä digitutorina toimimisesta.

Minulla ei sinänsä ole mitään erityistä vahvuutta kuin se, että opin yllättävän nopeasti. Osaan tehdä periaatteessa mitä vain jos opettelen sen. Olen valmis kehittämään itseäni ja toimintaani parhaani mukaan. Eniten minua kiehtoo asiassa musiikkiin liittyvät appsit.

Digitutor Rasmus Anunti

Mielestäni digitutor on henkilö, jonka tarkoituksena on auttaa ja ohjastaa oppilaita kuin myös opettajia käyttämään iPadia. Digitutorin tarkoituksena olisi myös löytää uusia sovelluksia, joita voitaisiin käyttää tai jollakin tavalla hyödyntää opetuksessa. Henkilön edellytyksiä ovat hyvät ryhmä- ja kommunikaatiotaidot sekä avarakatseisuus. Ylipäätänsä digitutor pyrkii iPadin avulla parantamaan ja tehostamaan opetusta.

Aloin digitutoriksi, sillä olin käyttänyt laitetta jo useamman vuoden ja sen takia tunsin osaavani sen käytön hyvin. Tästä saaduista teknisistä taidoista saattaisi hyötyä myös tulevaisuudessa. Olen aina ollut kiinnostunut kansainvälistymisestä ja siksi haluan olla kansainvälisissä projekteissa mukana. Haluan myös näyttää taitojani muille ja kehittää itseäni pidemmälle.

Uskoisin vahvuuksieni olevan nopea oppiminen ja omaksuminen, niistä ei varmasti tässä ole haittaa. Vahvimpia appsejani ovat Numbers ja Keynote, joita on myös eniten tullut käytettyä. Haluaisin kehittyä Garagebandin sekä iMovien käytössä, sillä en ole ehtinyt niihin vielä tutustua yhtä hyvin kuin muihin appseihin.

Digitutor Anu Hyttinen

Digitutor on koulussamme toimiva iPadien käyttöä opastava henkilö. Digitutorin odotetaan auttavan niin oppilaita kuin myös opettajia teknisissä ongelmissa. Digitutorointi tarjoaa monia etuja, mutta myös velvotteita. Velvoitteet voivat olla esimerkiksi ylimääräisten tehtävien tekoa taikka erilaisiin koulutuksiin osallistumista.

Itse tartuin digitutorin hommia sarvista, sillä tunnen, että iPad-osaamiseni on sangen vahvaa. Osaan kertoa vaikeitakin asioita yksinkertaisesti, niin sanotusti maalaisjärjellä. Itse olen oppinut paljon sovellusten käytöstä yksinkertaisesti kokeilemalla. Voin näin samaistua hyvin tutoroitavan asemaan ja opettaa hänelle keskeisimmät ja oppimisen kannalta oleellisimmat asiat.

Digitutorin myötä tulevat kansainväliset tapahtumat ja tehtävät kiinnostavat minua. Tiedän myös, että tällaista toimintaa arvostetaan suuresti muun muassa korkeakouluihin hakiessa. Suomi on yksi verkostoituneimmista maista. Mielestäni iPad-tutorointi on oiva keino  tuoda esille Suomen vahvuuksia maailmalla. Omat kielelliset taitoni ovat tukena kansainvälisissä hankkeissa, mitkä ovat tärkeässä osassa digitutoroinnissa ja koulussamme.

Digitutor Lotta Kauvosaari

Minulle digitutor merkitsee henkilöä, jota kiinnostaa itsensä jatkuva kehittäminen ja yleensäkin ihmisten auttaminen. Digitutor kokee hallitsevansa teknisen laitteen – tässä tapauksessa iPadin – sovellusten ja eri ominaisuuksien käytön. Koska tutoreita on useita, ei yhden ihmisen tarvitse osata jokaista käytön osa-aluetta. Toki tutorointiin kuuluu myös liuta velvollisuuksia, jotka oikeastaan lukisin oikeuksiksi. Mielestäni eri tilaisuuksien osallistuminen, ajantasalla pysyminen ja ns. edelläkävijyys kuulostaa vähintäänkin mielenkiintoiselta! 

Minua kiinnosti alkujaan digitutoriksi alkaminen, koska koin olevani suhteellisen hyvä laitteen käyttämisessä ja halusin kehittyä siinä. Varsinkin lähitulevaisuudessa tällaiset tekniset taidot ovat arvostettuja ja tarpeellisia. En usko, että syihin kuuluu mitään kamalan henkilökohtaista tai syvällistä. Saahan siitä tietenkin jotain mielihyvää ja onnistumisen tunnetta, kun osaa neuvoa jotakuta.

Koen omaksi vahvuusalueekseni erilaisten esitysten tekemisen esimerkiksi Keynotessa ja Book Creatorissa sekä niiden muokkaamisen silmää miellyttäväksi. Se on mielestäni hauskaa ja teen sitä oikeastaan mielelläni. Haluaisin kehittyä erityisesti iMovie -elokuvien tuottamisessa ja muokkaamisessa sekä digitaalisessa kuvittamisessa esimerkiksi Adobe Sketch-ohjelmassa. Tällaisia taitoja aion kuitenkin kehittää vapaa-ajallani ja kokemuksen myötähän taidot kertyvät. Sama pätee sovellusten ja ohjelmien käyttöön: aluksi käyttäminen on vaikeaa ja eri toiminnot ovat vaikeasti löydettävissä. Monen kokeilun ja yrityksen jälkeen käyttö helpottuu kuitenkin suunnattomasti.
Toim. huom.
Lotta on suunnitellut sekä digitutoreiden logon että lukion vuoden 2016 sähköisen joulutervehdyksen upean talvimaiseman.19.12.16

Koodaustunti 19.12.2016 klo 9-10

Maanantaina 19.12. lukiolla vietettiin Hour of Code -tapahtumaa eli Koodaustuntia. Koodaustunnin ideana on tutustuttaa lapsia ja nuoria tieto- ja viestintätekniikkaan ja osoittaa, että kaikki voivat oppia ohjelmoinnin perusteet.

Koska kaikilla opiskelijoillamme on iPadit, osallistuimme tapahtumaan käyttämällä koodauksessa Applen Swift Playgrouds -sovellusta. Tunnin aluksi katsoimme koodauksesta kertovan inspiraatiovideon, joka löytyy Everyone Can Code -sivulta. Sitten aloimme suorittaa Koodaustunnin ensimmäistä kenttää. Suuri osa opiskelijoista sai aloituskentän valmiiksi tunnin aikana ja ehti siirtyä suorittamaan vaativampia kenttiä (esim. Battleship, Learn to Code 2, Learn to Code 3).

15.12.16

Digital Leaders - Lukion digitutorit

Lukiolle valittiin toisen jakson lopussa kahdeksan uutta digitutoria. Nyt opiskelijoitamme ohjaa yhteensä 12 iPad-tutoria. Tutoreilla on oma twitter-ryhmä @DigitalLeaders ja he twiittaavat iPadeihin liittyvistä aiheista tasaisin väliajoin hästägillä #idigitalleaders.

Digitutoreiden hienon logon on suunnitellut Lotta Kauvosaari.


2. iPad-tutorointi (TVT2), laajuus 2 kurssia 

Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana. iPad-tutor toimii opiskelijoiden ja opettajien yleisenä tukihenkilönä sekä kouluttajana tieto- ja viestintätekniikan monipuolisessa ja innovatiivisessa käytössä. iPad-tutorina toimiminen edellyttää, että opiskelija osoittaa TVT1-kurssin sisältöjen ja keskeisten sovellusten hyvää hallintaa sekä kehittää osaamistaan myös vapaa-aikana. iPad-tutor osallistuu koulun järjestämiin harjoittelu-, koulutus- ja esittelytilaisuuksiin, tarvittaessa myös kouluajan ulkopuolella ja muilla paikkakunnilla sekä toimii iPadpajan vastuuhenkilönä yhdessä opettajan ja muiden iPad-tutoreiden kanssa. 

iPad-tutor, rooli ja tehtävät 
 • TVT1-kurssin keskeisten sisältöjen hallinta, osoitetaan laatimalla portfoliotyyppinen näyttö
 • iPad-pajan (5t/lukuvuosi) toiminnan suunnittelu ja järjestäminen 
 • järjestetyn koulutuksen/ohjauksen dokumentointi 
 • sisällön tuottaminen koulun verkkolehteen tai hankeblogiin

12.12.16

ADE -chatit syksyllä 2016 ja valinta Apple Distinguished Educator chat-komiteaan

Syksyn 2016 aikana Twitterissä järjestettiin jälleen tiistai-iltaisin englanninkielisiä ADE-chatteja, joissa pohdittiin teknologian käyttöä eri näkökulmista eri maissa EMEIA -alueella. Aiheita olivat esim. iPadit eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemisessa, opettajien ammatillisen kehittymisen tukemisessa, projektien koordinoinnissa jne. Chateissa oli mukana ADE-kouluttajia ja opettajia ympäri maailmaa.

Tänä syksynä pääsin hostaamaan kaksi chattiä. Ensimmäisen järjestin syyskuussa kahden brittiläisen ADE-kollegan kanssa (Nigel Wright ja Sarah Wright) aiheesta iOS 10 -päivityksen uudet ominaisuudet. Chatissa keskusteltiin esim. Pagesin ja Keynoten yhteiskäyttöominaisuuksista, näytön splittausmahdollisuudesta Safarissa, Sirin hyötykäytöstä jne. Oma suosikkini iOS 10 -päivityksessä on juuri mahdollisuus yhteiskäyttää iWorksin dokumentteja. Ominaisuus vapauttaa meidät Googlen dokumenttien käytöstä, mikä helpottaa elämäämme iPadien kanssa todella paljon. 

Marraskuun alussa sain Applelta tiedon, että minut on valittu Apple Distinguished Educators Chat -komiteaan suunnittelemaan ja organisoimaan tulevia chatteja. Mikä hieno yllätys ja ainakin itselleni se merkitsee sitä, että aktiivisuuteni tiistai-iltojen chateissä on huomattu. Vaikka chatit alkavat Suomen aikaa vasta klo 22.00, olen halunnut olla niissä mukana, sillä opin niistä joka kerta todella paljon. Tunti tehokasta ammatillista kehitystä viikossa! Suosittelen jokaiselle!

Lukukauden toisen chatin isännöin opettajankouluttaja ADE Mathew Pullenin kanssa. Meidän chattimme aihe oli Digital Leaders. 


4.11.16

Ykkösten TVT-kurssi syyslukukaudella 2016

Tänä syksynä lukion aloittaneille on järjestetty koko ensimmäisen jakson kestävä tvt-kurssi. Opettajina kurssilla ovat minun lisäkseni toimineet Mirjami Hyttinen ja Markus Pessa. Kurssilla on opiskeltu seuraavia kokonaisuuksia:

    15.8. Wilma
      17.8. iPadin yleiset asetukset ja ominaisuudet, Showbie
    19.9. Pages, Book Creator
      22.8. Keynote
      24.8. Keynote, MindMapper
      26.8. Numbers
      29.8. Keynote jatkuu  
    31.8. DotDay-videon materiaali (linkki videoon Connecting Classes across Continents)
     2.9.  iMovie, oma uutislähetys
     5.9. Notability  
    7.9. Quizlet, Socrative, Verso
     9.9. Tellagami, MSQRD
    12.9. Hakukoneet ja lähdekritiikki
    14.9. Sananvapaus, nettiriippuvuus
    16.9. TI Nspire
     19.9. Mediaton tunti
      21.9. iWorks yhteiskäyttö
    23.9. TI NSpire
     27.9. Explain Everything ja Whiteboard.fi
    28.9. Swift Playgrounds
    30.9. TVT-koe
    10.10. Kokeen läpikäynti ja Swift Playground      
    17.10. Pilvipalvelut ja tallennustilan hallinnointi                                                                           


Opettajainkoulutuksen kansallinen seminaari Portugalissa 14.-15.10.2016 ja Skype-yhteys Almadaan 27.10.

Osallistuin 14.-15.10. Portugalin Mangualdessa järjestettyyn opettajainkoulutuksen kansalliseen seminaariin EduFor opettajainkoulutuskeskuksen johtaja José Miguel Sousan kutsumana. Tapasin Josén ja hänen vaimonsa Marian Kölnissä kesäkuussa järjestetyssä Erasmus+ -seminaarissa. José oli hyvin kiinnostunut suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja teknologian käytöstä luokkahuoneessa.

Kun José kuuli minun työskentelevän suomalaisessa iPad-lukiossa, hän kutsui minut Portugaliin kertomaan koulustamme ja siitä, miten opettajat ovat oppineet käyttämään teknologiaa opetuksen työvälineenä. Osallistuin Mangualdessa paneelikeskusteluun opettajainkoulutuksen tilasta eri maissa ("Ongoing Formation ‐ Thinking about the present, looking forward to the future") ja pidin myös työpajan muutosjohtajuudesta (Perspectives on Leadership). 

Vierailu Portugalissa avasi silmäni huomaamaan, kuinka erilaiset lähtökohdat meillä opettajilla on tehdä töitä eri maissa. Portugalissa rehtori valitaan koululle neljäksi vuodeksi kerrallaan, eikä kolmea kautta pidempään voi samassa oppilaitoksessa toimia. Opettajat eivät juurikaan voi vaikuttaa siihen, mihin heidät valmistumisen jälkeen sijoitetaan. Maan taloudellinen tila on heikko, opettajien palkat ovat olleet jäädytettyinä vuosia. Taloudellinen tilanne on varmasti hidastanut esimerkiksi juuri teknologian käyttöönottoa kouluissa. Opettajat kertoivat, että he haluaisivat oppia uutta ja kehittää opetusta, mutta se ei näy heillä millään lailla palkassa, mikä syö innostusta.

Joissakin oppilaitoksissa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Vierailemassani koulussa oli esimerkiksi todella hieno ja innovatiivinen luokkatila, joka oli rakennettu erilaisten työtapojen ympärille. Yhdessä osassa luokkaa työtapana oli vuorovaikutus ja jakaminen, toisessa tutkiminen. Luokan varustelutaso oli todella korkea ja työtuolit, joita kokeilin, olivat aivan mahtavat. Sellaiset haluaisin meidänkin lukiollemme! 

Tapasin Mangualden seminaarissa paikallisia poliitikkoja, koulunjohtajia ja opettajia. He olivat kaikki hyvin kiinnostuneista suomalaisesta koulutuksesta. Yksi tapaamistani opettajista oli Rui Baltazar, tvt-opettaja Almadan kaupungissa toimivasta Emídio Navarron -lukiosta. Hän toimii myös opettajien tvt-kouluttajana omalla alueellaan.

Rui oli hyvin vakuuttunut siitä, miten teknologiaa käytetään lukiossamme ja hän pyysi minua pitämään Mangualden esitelmän toisessa opettajille lokakuussa järjestettävässä seminaarissa (As mil e uma viagens com a educação: A Internacionalização das Escolas). Pidin esitykseni Almadaan Skype-yhteydellä 27.10. Mukana tässä seminaarissa oli noin 80 opettajaa.


10.10.16

iPad i undervisningen Karjaa 6.-7.10.

Ylitornion yhteiskoulun lukio kävi mallikkaasti edustamassa pohjoista osaamista iTronicin järjestämässä koulutuksessa Karjaalla 6.-7.10. Kohderyhmänä olivat opetusalan ammattilaiset varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Suurin osa osallistujista oli ala- ja yläkoulun opettajia, osalla enemmän, osalla vähemmän kokemuksia iPadin pedagogisesta käytöstä.

Mitä Kalle, Jonne ja William opetitte/kerroitte omassa osuudessanne?

Kerroimme omin sanoin, miten me käytämme iPadia eri kouluaineissa. Lisäksi näytimme omia töitämme ja teimme esimerkkejä suoraan valkokankaalle. Kerroimme myös, miten iPadin käyttö on muuttanut opiskelua ja opiskeluympäristöä.

Torstaina ensimmäisessä pajassa kerroimme yhdessä Mirjamin kanssa iPadin käytöstä äidinkielessä ja uskonnossa. Samalla kävimme läpi yleisimpiä ohjelmia ja sovelluksia. Torstain toisessa pajassa Mirjami kertoi uuden ops:n mukaisesta arvioinnista ja iPadien hyödyntämisestä arvioinnissa. Kerroimme omia mielipiteitämme ja kokemuksiamme opiskelijoina iPadistä palautteen ja arvioinnin osalta.


Perjantain jo alkaneet teemat jatkuivat Seijan kanssa. Esittelimme eri oppiaineiden käytänteitä taito- ja taideaineissa, matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kielissä, reaaliaineissa, äidinkielessä ja opinto-ohjauksessa. Myös arviointia ja päättö/koeviikon käytänteitä sivuttiin.

Koska osallistujissa oli lähinnä luokanopettajia, Kahoot, BookCreator ja Garage Band kiinnostivat kovasti. Pyrimmekin esittelyissämme ottamaan yleisön huomioon ja taisimme onnistuakin siinä aivan mukavasti.Opettajat pääsivät myös kokeilemaan käytännössä eri ohjelmien ja sovelluksien käyttöä sekä pelaamaan Kahoottia.

Miltä tuntui opettaa opettajia?
Etenkin ensimmäisessä pajassa iPadin käyttö aiheutti hämmennystä erityisesti opettajissa, jotka eivät olleet laitetta aiemmin käyttäneet. He kuitenkin saivat mahdollisuuden tutustua eri ohjelmien käyttöön ja niiden mahdollisuuksiin. Opettajat kysyivät rohkeasti apua ja mielipiteitä iPadin käytöstä. Oikeastaan ei tullut sen kummemmin ajateltua, että esitelmän yleisö koostui opettajista.


Mitä matka opetti?

Matka opetti, että nykyopettajat ovat innokkaita ottamaan käyttöön teknologiaa myös omaan opetukseensa. Opettajat kyselivät innokkaasti ja kuuntelivat tarkkaan meidän esitystämme. Matkalla huomasi myös, kuinka paljon edellä suurinta osaa kouluista Ylitornion lukio on ja kuinka paljon työtä teknologian hyödyntämiseen on tarvittu. Ylipäätänsä olemme etuoikeutettuja työskentelemään teknologian avulla.


Mitä tekisitte toisin/mitä kehittäisitte, jos sama koulutus toistuisi?

Pyytäisimme vähän lisätietoa yleisöstä, että voisimme suunnitella esitelmän paremmin. Luokanopettajille olisi todennäköisesti ollut hyödyllisempää käyttää aktiivisempia sovelluksia. Lukion opettajat taas tarvitsisivat enemmän asiaa tuottavia sovelluksia kuten Pages, Keynote, Numbers, Explain Everything yms. Lisäksi osalle yleisöstä olisi ollut hyvä pitää jonkinlainen tutustumis-/pohjakurssi tvt:aan. Päivien päätyttyä pohdimmekin, miten eriarvoisessa asemassa opettajat ja oppilaat ovat: toiset pääsevät koulutuksen jälkeen soveltamaan oppimaansa ja perehtymään iPadin pedagogiseen hyödyntämiseen, osa palauttaa lainassa olleen laitteen koulun kirjastoon.Kuvat ja teksti Seija Holster


Sari Lantto: Leadership-track

Pidin Karjaan iPad i undervisningen -koulutuspäivillä ensimmäistä kertaa koulujen johtajille suunnatun kaksipäiväisen työpajan. Pajan sisältö noudatteli Applen Education Strategic Planning koulutusta. Pajassa pohdittiin asioita, joita on hyvä ottaa huomioon, kun oppilaitoksessa suunnitellaan iPadien käyttöönottoa esimerkiksi 1:1-mallin mukaisesti. Koulutuksen osallistujat olivat rehtoreita ja sivistystoimen johtohenkilöitä Raaseporin, Karjaan ja Hangon alueelta.

Tein koulutukseen iTunesU-kurssin, johon lisäsin sekä omaa, että Applelta saamaani materiaalia. Pohdimme kurssilla esimerkiksi sitä, millainen on erinomainen koulu rehtorin, opettajan, opiskelijan ja vanhemman näkökulmasta. Mietimme myös, millaisia muutoksia iPadien toivotaan saavan aikaan opetuksessa, oppimisessa ja koulun oppimisympäristössä. Koulutuksen tavoitteena oli aloittaa oman koulun tai kunnan vision ja strategian suunnittelu kurssille linkitetyn materiaalin avulla.

Käytimme koulutuksessa strategian suunnittelutyökaluna Five Best Practices -tiedostoa, johon täydennetään oppilaitoksen nykytilanne, ihannetilanne ja tarvittavat toimenpiteet seuraavista osa-alueista: 1. Visionäärinen johtajuus 2. Innovatiivinen oppiminen ja opettaminen, 3. Jatkuva ammatillinen kehittyminen 4. Joustava oppimisympäristö ja 5. Vakuuttavat todisteet menestyksestä (eli toiminnan arviointi). Ensimmäisen koulutuspäivän aikana osallistujat pohtivat viiden parhaan käytänteen yleisiä sisältöjä. Millaista koulutusta opettajat tarvitsevat ennen 1:1-mallin käyttöönottoa ja sen aikana? Tarkoittaako joustava oppimisympäristö muutakin kuin koulun fyysisiä tiloja?

Five Best Practices-suunnitelupohjan lisäksi maailmalla käytetään strategiatyöskentelyssä myös toista suunnittelupohjaa, joka on kirjan muotoon laadittu Menestyksen kahdeksan elementtiä/Åtta nycklar till framgång. Tässä iBooksista vapaasti ladattavassa kirjassa visionäärinen johtajuus on korvattu käsitteillä visio, tiimi ja yhteisö, ja siinä otetaan huomioon myös 1:1 -mallin rahoituksen suunnittelu.

Toisen koulutuspäivän alussa iTronic Oy:n Robert Granholm kävi kertomassa iPadien MDM-hallintaohjelmasta ja teknisistä ratkaisuista erilaisissa oppilaitoksissa, ja puhuimme myös vähän hankkeiden rahoitusmalleista. Robertin osuuden jälkeen otimme FaceTime-puhelun The de Ferrers Academyn vararehtori Greg Hughesille, joka kertoi lyhyesti oman oppilaitoksensa 1:1 iPad -mallin taustalla olevasta visiosta ja siitä, miten he toteuttivat sen omassa koulussaan. Tämän jälkeen osallistujat alkoivat laatia oman koulun strategiaa.Johtajuuspajan pitäminen oli minulle todella mukava kokemus. Osallistujat olivat erittäin aktiivisia ja kävimme monta hyvää keskustelua parhaista käytänteistä sekä suomeksi että välillä myös ruotsiksi. Toivon, että pääsen pitämään johtajuuskoulutuksen vielä joskus uudelleen, sillä ensimmäisen koulutuksen jälkeen tiedän paremmin, millaista materiaalia koulutukseen kannattaa liittää.

1.9.16

Perspectives on Leadership


Perspectives on Leadership on kirja, johon The de Ferrers -oppilaitoksen vararehtori Greg Hughes on kerännyt  koulunjohtajien tarinoita muutosjohtamisesta. Olen kirjoittanut kirjaan artikkelin lukion iPad-matkasta. Kirjan voi ladata iBooksista.1.8.16

ADE -jatkokoulutus Berliinissä 23.-27.7./Sari Lantto

      Minut valittiin keväällä osallistumaan Berliinissä 24.-29.7.2016 järjestettyyn Apple Distinguished Educators –kouluttajille tarkoitettuun kansainväliseen jatkokoulutukseen yhdessä kolmen muun suomalaisen ADE –kouluttajan kanssa. Koulutus sisälsi useita eri luentoja ja työpajoja ja se jatkuu lukuvuoden aikana työstettävän hankkeen myötä.

Hanke, jossa olen mukana on nimeltään Connecting Classes Across Continets. Hankkeessa luodaan kansainvälisiä yhteyksiä eri maissa ja maanosissa opiskelevien opiskelijoiden välille. Hankkeessa on mukana opettajia ja kouluja Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Hollannista ja Australiasta. Hankkeemme tapahtumia voi seurata Twitteristä tunnusten #ConnectedClasses ja @ConnClass avulla. Kuvassa ovat (vas.) Jason Milner, Lilian Galante, Brittani Wilton, Bronwyn Mace, Marc Faulder, Kristi Meeuwse, Mauri Dufour, minä, Kevin McLaughlin, Vivian Verstappen ja Alan Frame. Kuvasta puuttuu Catherine Mangan.
Pääsin osallistumaan koulutuksen aikana myös muille kouluttajille suunnatun johtajuuden näkökulmia käsittelevän työpajan (spotlight) vetämiseen yhdessä The de Ferrers Academyn vararehtori Greg Hughesin ja saksalaisen Apple Development Manager Tobias Schnitterin kanssa. Vetämäämme Leadership toolkit -työpajaan osallistui noin viisikymmentä ADE-kouluttajaa ympäri maailmaa. Työpajassa pohdittiin, millaisia asioita kouluissa pitää ottaa huomioon, jotta teknologiaa voitaisiin käyttää onnistuneesti oppimisympäristön kehittämisessä.

ADE-viikko Berliinissä oli todella upea kokemus. Opin viikon aikana taas todella paljon uusia asioita eri sovelluksista, pääsin kuulemaan kymmenien loistavien opettajien menestystarinoita teknologian käytöstä opetuksessa ja loin todella paljon uusia kontakteja. Kansainvälisyys on lukioille erittäin tärkeä asia ja meidän lukiollemme ADE -ohjelman merkitys ovien avaamisessa maailmaan on ollut aivan valtava. Tänä lukuvuonna opiskelijamme pääsevät tutustumaan uusiin ihmisiin, maihin ja kulttuureihin ADE-ohjelmassa luotujen kontaktien myötä vielä aikaisempaa useammin.ADE -koulutuksen ohjelma:

la 23.7. Ylitornio-Berliini, oman työpajan suunnittelua
su 24.7. rekisteröityminen, oman työpajan suunnittelua
ma 25.7. yleisluentoja

 • ADE-projektin esittely
 • tiimien muodostaminen
 • työpaja A/Change Leadership (David Wallace ja Martha Rolley) 
 • työpaja B/Apple School Manager/Apple Classroom/iTunesU (Frank Chien ja Chris Jalbert) 
 • ADE Showcases 1-10: 
 • playground: sovelluksia ja teknologiaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, 
 • oman työpajan suunnittelua

ti 26.7.

 • yleisluentoja
 • ADE Showcases 11-21
 • projektityöskentelyä 
 • työpaja C/Advanced Keynote (Jay Welshofer)
 • työpaja D/Extreme Presentation Makeover (Gabriella Meyers ja Mark Benno)
 • projektityöskentelyä
 • playground: STEAM aktiviteettejä, oman työpajan suunnittelua

ke 27.7.

 • yleisluento
 • Showcases 22-31 
 • Berliinin kaupunkikierros ja vierailu Apple Storessa 
 • oman työpajan suunnittelua 
 • oma työpaja/Leadership toolkit

to 28.7.

 • yleisluento
 • ADE Showcases 32-41
 • matematiikkanero Maxim Nitsches
 • projektityöskentelyä 
 • EMEIA –alueen ADE-tapaaminen 
 • päätösjuhla

pe 29.7. Berliini-Ylitornio
-          

3.6.16

ADE –chatit keväällä 2016

Kevään 2016 aikana Twitterissä järjestettiin tiistai-iltaisin englanninkielisiä ADE-chatteja, joissa pohdittiin teknologian käyttöä eri näkökulmista eri maissa ja oppilaitoksissa EMEIA -alueella. Osallistuin 16.2-19.4. välisenä aikana yhteensä kahdeksaan eri chattiin. Aiheita olivat esim. iPadit matematiikan opetuksessa, eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemisessa, oppimisympäristön kehittämisessä jne. Chateissa oli mukana ADE-kouluttajia ja opettajia ympäri maailmaa. Useimmiten olin chattien ainoa suomalaisosallistuja, joten meidän lukiomme tuli kevään aikana melko varmasti tunnetuksi ympäri Eurooppaa.

Huhtikuussa sain itsekin toimia chat-emäntänä The de Ferrers Academyn vararehtorija ADE-kouluttaja Greg Hughesin kanssa. Meidän chattimme aihe oli Perspectives on Leadership.iPad Impact on Learning - yhteisprojekti Haslingden High -oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa

Kevään 2016 aikana viisi ensimmäisen luokan opiskelijaamme laati yhdessä Iso-Britanniassa toimivan Haslingden High -oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa kirjan, johon he kokosivat tarinoita lukiostamme, iPadien käytöstä, kotipaikkakunnastaan ja harrastuksistaan. Tässä linkki lopputulokseen (iso iBooks tiedosto).

3.5.16

Teach Meet -Helsinki

ADE-kouluttaja John Hart järjesti Helsingin ensimmäisen Teach Meet-tapahtuman Helsingin Eurooppalaisessa koulussa 26.4.2016. Tapahtuman ideana oli jakaa osaamista toisille opettajille. Tapahtumaan osallistui noin nelisenkymmentä opettajaa, joista kymmenkunta toimi tilaisuudessa esittelijänä. Mukana meistä ADE-kouluttajista olivat minun lisäkseni Simon Koivumaa ja Tommi Nurmi. Pidin tapahtumassa puheenvuoron iPadien käytöstä ja digitaalisesta luokkahuoneesta. Tässä linkki esitykseeni.

Tapahtumasta voi lukea lisää opettaja John Hartin blogista Trended.fi

20.4.16

Opiskelijoiden ajatuksia lukiostamme/koonnut Mirjami Hyttinen

Miten mainostaisit omaa kouluasi?

Kysyin mediakurssin oppilailtani portfolion arviointiosiossa, miten he mainostaisivat omaa kouluaan. Tässä muutama vastaus, joista näkyy opiskelijoiden myönteinen suhtautuminen teknologiaan.

"Ensimmäinen mieleeni tullut argumentti meidän koulustamme on: "Pieni, mutta pippurinen!" Koulumme on pieni, kun sitä verrataan suurimpaan osaan Suomen lukioista. Silti täällä tehdään suuria asioita. Koulumme on muun muassa viitoittanut tietä sähköiselle opiskelulle Suomessa. Vaikka koulumme on pieni ja sijaitsee pienellä, muualta katsottuna tuntemattomalla paikkakunnalla, silti se ponnistaa koko ajan kohti suurempia saavutuksia. Tästä syystä mainostaisin kouluamme edellä mainitulla argumentilla. -Saara

Äidinkielen 4. kurssilta mieleeni jäi ainakin Kalevalan lukeminen ja sen läpikäyminen sekä kiivaat väittelyt janakkalalaisten kanssa. Lukiotamme minä ainakin mainostaisin sillä, että me olemme majakkakoulu Suomessa sekä jokaisella on oma henkilökohtainen iPad, jota käytetään opiskelussa paljon hyödyksi. Koulullamme on myös erityisen hyvä ilmapiiri ja hyvä yhteishenki. - Kalle L

- Mainostaisin Ylitornion yhteiskoulun lukiota ainakin sillä, että se on Applen majakkakoulu ja ainoa tällainen lukio Suomessa. Lisäksi opiskelussa käytämme paljon iPadejä jokapäiväisesti, riippuen aineesta. Koulu on pieni mutta tehokas ja yhtenäinen. - Saana

- Mainostaisin Ylitornion lukiota esimerkiksi sillä, että tämä lukio niin sanotusti seuraa aikaansa. Koko lukio ajan oppilas saa kokemusta kehittyvästä tekniikasta ja iPadin käytöstä. Myös sähköiset kokeet tulevat tutuksi, eikä mahdollisessa jatkokoulutuspaikassa tarvitse niitä jännittää. Lisäksi koska lukio on kumminkin pieni, opettajilla jää hyvin aikaa yksittäisille oppilaille. Opettajat ehtivät hyvin neuvomaan ja pitämään tukiopetusta, jos oppilas kokee sen tarpeelliseksi. Lukion pienuuden takia koulussa on rento ja lämminhenkinen meininki. - Elsa
- Mainostaisin Ylitornion lukiota erityisesti tekniikkaan liittyvillä argumenteilla. Meillä on täällä mahtava mahdollisuus olla suunnannäyttäjinä muillekin kouluille iPadin käytössä. Lukiomme on kehittynyt maailman mukana. Sen lisäksi meillä on vähän oppilaita, joten kouluyhteisö on pieni ja tiivis. Kaikkien kanssa on helppo olla tekemisissä ja apua saa aina. - Lotta

- Ylitornion yhteiskoulun lukiossa on jokapäiväisessä käytössä oppilailla omat henkilökohtaiset iPad - tietokoneet. iPad:it mahdollistavat monipuolisemmat tehtävänannot. iPad:it ovat korvanneet melkein kaikissa oppiaineissa perinteisen kynä ja vihko -muistiinpanotavan. Joissain oppiaineessa kaikki kurssin sisältö on oppilaan omassa iPad - laitteessa. Monet oppilaat ovat sanoneet, että iPad opiskelussa on motivoinut omaa opiskelua. - Jonne

- Meidän lukiossa tärkeimpiä argumentteja ovat ehdottomasti edelläkävijyys tekniikan suhteen sekä sijainti. Kehitymme eri tavoin kuin muut käyttämään nykyteknologiaa ja sen sovelluksia ja saamme eväät kommunnikointiin eri keinoin. Sijainti on loistava, sillä se ei ole liian pohjoinen, mutta silti tänne tulee talvi pohjoisen aikoihin ja kylänä melko rauhallinen. - Noora

iPad äidinkielessä ja uskonnossa/Mirjami Hyttinen

Miten iPad on vaikuttanut oppimiseen ja opetukseeni?

Mirjami Hyttinen: Olen toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden sekä uskonnon opettajana Ylitornion yhteiskoulun lukiossa vuodesta 2007 alkaen. Sitä ennen toimin Pellon lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina kymmenen vuotta. Vuonna 2006 suoritin TK-tutkinnon. Ennen lukiouraani toimin vapaan sivistystyön parissa Ylitornion kr. opistossa humanististen aineiden opettajana seitsemäntoista vuotta. Siellä erityisopetuksessa mukana oleminen opetti konkretian tärkeyttä oppimisessa.

Ylitornion lukiossa otettiin käyttöön iPadit vuonna 2013, ja siitä saakka olen hyödyntänyt laitetta opetuksessani. IPadin käyttö on uskoakseni monipuolistanut opetustani ja lisännyt opiskelijoiden oppimismotivaatiota. Se tekee opiskelusta aikaisempaa vaihtelevampaa. Se auttaa myös erityttämään ja henkilökohtaistamaan palautetta. Kukin oppija etsii itselleen sopivimmat tavat oppia. On varmaan hyödyllistä, etteivät koulun ja vapaa-ajan maailmat eriydy liian kauas toisistaan.  

Opetukseni perusperiaatteita on kirjoituttaa paljon, kielentää maailmaa ja asioita ja muuttaa tilanteita sanoiksi. Nämä kirjoitustehtävät eivät aina ole arvioitavia tehtäviä, mutta niissä opitaan kappaleen rakentamista, tilanteiden sanoittamista tai mielipiteen perustelemista. Toinen periaatteeni on laajentaa oppimisympäristöjä teknologiaa hyödyntäen muun muassa tekemällä yhteisiä tehtäviä kuvapuheluin tai käyttämällä jotain alustaa. Kolmas periaatteeni on vuorovaikutus eri tavoin. Työskentelemme paljon erilaisissa ryhmissä tai pareina. Vuorovaikutustilanteita avautuu myös koulun seinien ulkopuolelle. Yhteistyötaitojen opiskelu on mielestäni ensiarvoisen tärkeää kaikessa opiskelussa. 

Miten opiskelijat käyttävät iPadia tunneilla ja tehtävien teossa?

Alla olevasta kartasta selviävät eniten käytössä olevat ohjelmat. ITunesU:ssa säilytän äidinkielen kurssin teoria-asiat. IBooksista opiskelijat lukevat sähköisiä oheiskirjoja tai muuta pdf-materiaalia.  Pages-ohjelmaa käytetään kirjoitustehtäviin; pyrin siihen, että asioita joutuu selittämään kirjallisesti. Mind mapper on kätevä miellekarttaohjelma. Esityksiä tehdään pääasiassa Keynotella, mutta osa käyttää myös Explain everythingiä tai Notabilityä. Showbie vastaa vihkoa, jossa on tehtävät ja jonne ne palautetaan korjattuna. Ympäristön kautta voidaan myös välittää materiaalia ja käydä oppilaan ja opettajan välistä keskustelua. Puhetehtävistä annan Showbiehen palautteen puhuttuna. Sinne kirjoitan myös yhteen kansioon kurssin päiväkirjaa, josta poissaolijat näkevät, mitä milläkin tunnilla on tehty. 

Teen sekä äidinkielen että uskonnon kursseilla yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Oppijoilla on yhteinen, kurssin sisältöön liittyvä tehtävä, josta keskustellaan laitteen välityksellä. Yhteistyössä olen hyödyntänyt Skypeä, Google docsia, Padletia ja Socrativea. On tärkeä oppia vuorovaikutusta myös eri laitteiden välityksellä. Oppiminen on monin tavoin murtautunut ulos luokasta ja koulurakennuksesta.

Työprosessi oppitunnilla

Työprosessi eri oppitunneilla vaihtelee jonkin verran riippuen siitä, mitä kulloinkin on käsittelyssä. Periaatteessa oppitunnissa on neljä osiota: 1)  aktivointi tai aiemmin opitun kertaus, 2) uuden oppiminen, 3) opitun harjoittelu sekä 4) opitun testaus. IPadia voidaan hyödyntää muutamassa osiossa, mutta on mielestäni hyödyksi, että välillä työskennellään myös ilman sitä. 

Aktivointi voi tapahtua jonkin appsin kautta, esimerkiksi Answer Gardenia käyttäen siten, että kerätään oppijoiden novellianalyysista jo ennestään tietämät käsitteet. Usein uuden oppiminen tehdään pelkästään kuunnellen opettajan Keynote-esitystä. Toisinaan uuden oppiminen tapahtuu siten, että opiskelijat lukevat iTunesU:sta teorian ja miettivät kysymyksiä asiasta. Sitten kysymykset käsitellään yhdessä. Teoria on yleensä aina saatavissa sähköisessä muodossa, joten varsinaiseen muistiinpanojen tekoon tai jäljentämiseen ei kulu aikaa. Toisaalta sähköinen aines ei mene suoraan aivoihin, ellei sitä joudu käyttämään, joten harjoittelemisen ja asian työstämisen merkitys on suuri. Harjoitteluosiossa työskennellään joko yksin tai ryhmässä. Ryhmätöiden tulokset esitellään toisille ja esittämisessä hyödynnetään iPadia tekemällä asiasta Keynote-esitystai Mind Mapper - miellekartta. Lopuksi opittua voidaan testata Socrative-kyselyllä, omaehtoisella kirjoittamisella tai kyselyllä. 

Etuja ja haittoja

iPadien käyttö on mielestäni monipuolistanut opetusta ja lisännyt oppijoiden opiskelumotivaatiota. Se tuo tunteihin vaihtelua ja antaa vastuun oppimisesta oppijalle. Työskentelyvastuuta on siirtynyt opettajalta oppilaalle. Opetuksessa on nyt enemmän visuaalisia ja auditiivisia elementtejä, joten monilukutaito toivon mukaan kehittyy. Kirjoittamisen ja puhumisen lisäksi oppijalla on mahdollisuus ilmaista osaamistaan myös esimerkiksi elokuvan tai näyttelemisen keinoin. Kirjoittamalla ajatuksiaan oppija tulee näkyväksi. 

Pyrimmekin usein julkaisemaan oppijoiden tekstejä ja tuotoksia koulun verkkolehdessä, jotta oppisimme jakamaan asioita toistemme kanssa. Kielenhuollon opiskelussa yllättävän moni oppija jakaa mielellään kaikkien nähtäväksi oman tekstinsä, jota sitten käsitellään yhdessä. Yhdessä käsittely ei tarkoita vain virheiden perkaamista, vaan myös tekstin hyvien yksityiskohtien tuomista esiin ja tekemistä näkyväksi. Näkyväksi tuleminen edistää itseluottamuksen kasvamista ja rohkaistumista. Siksi on tärkeä nostaa esiin kunkin oppijan ominaislaatu ja omat kyvyt. Heikompikin kirjoittaja voi olla loistava näyttelijä, armoitettu piirtäjä tai taitava teknologian käyttäjä. IPadin avulla on mahdollista nostaa aiempaa enemmän esiin erilaisia kykyjä. IPad tarjoaa myös mainiota apua luki-vaikeuksista kärsivälle mahdollistamalla esimerkiksi luettavan romaanin kuuntelemisen, tai kätensä murtanut oppilas voi puhua tehtävänsä ja palauttaa sen siten.  

Ryhmä- ja yhteistyötaidot ovat aina olleet tärkeitä opetuksessani, joten se on ehkä pysynyt samana. Vuorovaikutus ulospäin on laajentunut; esimerkiksi viime vuonna teimme yhteisiä tehtäviä neljän eri laitoksen kanssa Skypen välityksellä. Palaute on myös henkilökohtaisempaa kuin aiemmin, sillä tehtävistä saatu palaute säilyy kurssin ajan ja siihen voidaan palata. Pidän tärkeänä sitä, että oppijat tottuvat asiaviestintään eri medioiden kautta. Kannustus kantaa kauas!

Materiaalien jakaminen on helpottunut. Laitteiden jatkuva läsnäolo on lisännyt ja tehostanut tiedonhaun ja lähdekritiikin opiskelua ja harjoittelua. Vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä on kasvanut, sillä Showbien kautta on helppo antaa palautetta tai keskustella asioista. Puhuttu palaute tuo kenties myös opettajan lähemmä opiskelijaa, jolla itsellään on vastuu omasta oppimisestaan.

Kaikissa hyvissä asioissa on kuitenkin kääntöpuolensa: Olisi tärkeä tehostaa omia ja oppijoiden lähteidenkäyttötaitoja. Laitetyöskentely lisää hätäistä, pinnallista lukemista, joten tekstin syvälukemista ja erittelyä on tärkeä harjoitella monin tavoin. 

Asiat eivät siirry suoraan sähköisestä muodosta omaan muistiin, joten täytyy kehitellä erilaisia tapoja, joilla asioita painetaan mieleen. Olen kuluneena lukuvuonna ykkösten kanssa käynyt monia asioita läpi näyttelemällä sekä uskonnossa että äidinkielessä. Esimerkiksi Ahon Rautatiestä tehtiin elokuva siten, että kuusi ryhmää näytteli ja kuvasi kukin yhden kohtauksen tai näytöksen. Kuvatut kohtaukset jaettiin kaikille. Näistä ryhmät tekivät elokuvan. Elokuvaa työstäessä oppijat käsittävät tekemisen kautta monta asiaa kuvallisesta ilmaisusta. Myös Ibsenin Norasta tehtiin elokuvia. Uskonnossa ryhmien haasteena oli tuottaa kulttuurien kehityksen vaiheista visuaalinen ilmiasu samalla kun ryhmät esittivät asiaan liittyvää teoriaa toisille. Myös näissä tilanteissa syntyi hyviä sketsejä, jotka ymmärtääkseni auttoivat hahmottamaan asian ominaislaatua, opettivat samalla kokonaisilmaisua ja itsensä likoon panemista sekä edistivät asioiden muistiin painumista. Välillä kertaamme joitain muistettavia teoria-asioita sanomalla niitä kuorossa ääneen tai selostamalla asian parille. Vaihtelevat työtavat ja -asennot ehkäisevät myös fyysisten terveysongelmien syntyä.

IPadit saattavat myös heikentää joidenkin opiskelijoiden keskittymistä, mutta keskittymisen puute näyttää usein liittyvän muutenkin heikkoon opiskelumotivaatioon. Omilla tunneillani on välillä hetkiä, jolloin mitään laitetta ei saa käyttää; henkilö, joka on koko ajan aktiivisena somessa, ei ole täysillä läsnä opetuksessa. Ryhmissä on myös jokunen opiskelija, jonka opiskelutehtävät ovat usein myöhässä. Olen miettinyt, johtuuko tämä mediakoukkuun kiinni jäämisestä. Toisaalta myöhässä olleita tehtäviä on ollut ennen iPadien tuloakin.

Teknologian käyttö on arkipäiväistynyt ja koulu ja vapaa-aika ovat lähentyneet toisiaan. Kummassakin voidaan olla oppimisen tilassa. Kaikkiaan iPadilla opiskelu ja opetus on voimaannuttanut koko työyhteisöämme: opimme jatkuvasti uutta, kohtaamme ja ratkaisemme kaiken aikaa haasteita ja ongelmia. Kysymme neuvoa toisiltamme; kysyminen ei ole tyhmyyden osoitus vaan kertoo halusta oppia. Koemme pystyvämme oppimaan koko ajan uutta. Siitä tulee sellainen olo, että pystymme vaikka mihin. 


iPad matematiikassa/Markus Pessa

Nimeni on Markus Pessa ja toimin Ylitornion yhteiskoulun lukiossa neljättä vuotta matematiikan ja fysiikan opettajana. Tämän tekstin tarkoituksena on kuvata sitä, kuinka olen omilla matematiikan tunneillani hyödyntänyt opiskelijoillamme käytössä olevia iPadeja. 

Opettajan työskentelyn kannalta iPad toimii mainiosti esitystyökaluna. Tähän soveltuvia appseja ovat mm. Explain Everything (pitää sisällään myös kaavaeditorin ja graafiset esitykset), Keynote tai aivan yksinkertaisesti skannerin tapaan toimiva DocScan HD, jolla omat paperille laaditut ratkaisut saa näppärästi esille valkotaululle tai sitten jaettua opiskelijoille iTunesU-kurssiympäristössä.

iTunesU on monipuolinen ja toimiva kurssiympäristö. Olen käyttänyt sitä vaihtelevin tavoin omilla kursseillani. MAA2-kurssilla koitin rakentaa "valmiin kurssin", jossa teoria oli esitetty videoina (opetus.tv) sekä koko kurssin tehtävät löytyivät kurssiympäristöstä. Kurssin toteutus oli siis oma muunnelmani yksilöllisen oppimisen opetusmallista (http://maot.fi/oppimisymparisto/yksilollisen-oppimisen-opetusmalli/). Näin opiskelija saattoi edetä kurssilla omaa vauhtiaan ja tunneilla voitiin keskittyä enemmän tehtävien ratkomiseen luennoinnin sijaan. Toki joidenkin kurssilla vastaan tulevien kaavojen perustelu tapahtui edelleen opettajajohtoisesti.

iTunesU mahdollistaa siis esimerkiksi tehtävien jakamisen opiskelijoille. Tämän lisäksi opiskelija voi palauttaa tehtäviä opettajan arvioitavaksi. Korjaustyökalut ovat tosin ainakin vielä toistaiseksi hiukan kömpelömpiä kuin Showbiessa. Opiskelijat voivat myös keskustella tehtäviin liittyvistä pulmista iTunesU:ssa. Lyhyen matematiikan kertauskurssilla opiskelijat palauttivat tekemänsä kotitehtävät iTunesU:n palautuskansioon ja katsoin ajoissa palautetut tehtävät läpi ennen tunnin alkua. Näin henkilökohtaisen palauteen antaminen helpottuu. Todettakoon tässä välissä, että opetusryhmämme ovat varsin pieniä. 

Ykkösluokkalaisten kanssa emme ole vielä hankkineet laskimia, vaan olemme ladanneet iPadille TI-Nspire CAS -appsin. Pyrkimyksenä on näin ollen saada mahdollisimman suuri hyöty symbolisen laskennan tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssikokeissa iPad on lukittuna tähän appsiin. Sellaiset tehtävät, joissa voidaan oikoa rutiininomaisia välivaiheita symbolisen laskennan työkalujen avulla, soveltuvatkin erinomaisesti tehtäviksi, jotka opiskelija palauttaa opettajan arvioitavaksi, koska laskinsovelluksesta on näppärä lähettää oma ratkaisu pdf-dokumenttina palautuskansioon. Laskimen Kuvaaja-toiminnon avulla on myös helppo tutkia esimerkiksi eri parametrien vaikutusta funktioiden kulkuun.

Lyhyen matematiikan Tilastot ja todennäköisyys -kurssilla opiskelijat ovat työstäneet tilastoprojektia valitsemastaan aiheesta. Tutkimuksen suunnittelu, tulosten keruu (Google Forms), aineiston käsittely (Numbers), sekä raportointi tapahtuvat sähköisesti. 

17.3.16

Pohdintoja SAMR-mallista iPadien käytön jäsentämisessä ruotsin opetuksessa

SAMR -mallin tarkoituksena on saada opettaja ja opiskelija pohtimaan, mikä merkitys teknologian käytöllä on opetuksessa ja oppimisessa.

S= teknologian käyttö toimii aikaisemman työskentelytavan suorana korvikkeena (korvaa esim. kynän ja paperin) Sama tehtävä, eri työväline. "Kahvia pahvimukissa"

 • iPadin käyttö työkirjana ja muistiinpanojen laatimiseen (kirjoittamalla tai kuvaamalla)

A= teknologian avulla työskentelytapa muuttuu/parantuu jonkun verran (esim. oikoluku,
tallentaminen pilveen, nettitekstien lukeminen) "Kahvia kanelisokerilla"

 • iPadin käyttö työkirjana, kun tehtävä peilataan toisten muokattavaksi ja kommentoitavaksi
 • iPadin käyttö työkirjana, kun tehtävä jaetaan Showbien kautta kommentoitavaksi
 • iPadin käyttö valkotauluna, mahdollisuus zoomata tai siirrellä tekstiä sujuvasti, katsekontakti säilyy
 • Kirjoitelma esim. Pagesilla, kun ruotsalainen näppäimistö ja oikoluku käytössä
 • Kurssin rakenne iTunesU:ssa ja sähköinen palautuskansio Showbie
 • Internetissä olevien tekstien linkittäminen iTunesU:hun
 • Toisten kommenttien kommentointi esim. Versolla
 • Ääntämisen harjoittelu omaa ja toisen puhetta tallentamalla
 • Sähköiset testit ja vertaisoppiminen niiden tuloksista

M= teknologian avulla tehtävänannot monipuolistuvat (lue ja kirjoita -> selitä prosessia, tuota, tekstin, kuvan ja äänen yhdistäminen, yksilölliset tuotokset, kommentoi, anna palautetta, jaa luokassa) "Erikoismaustettua kahvia"

 • Monipuolisen materiaalin linkittäminen iTunesU:hun, netissä olevan ajankohtaisen multimediamateriaalin hyödyntäminen
 • Showbien tms. käyttö suullisen palautteen antamisessa ja vuorovaikutuksessa
 • Tehtävät, joissa opiskelija yhdistää tekstiä, ääntä ja videota, vapaa lopputulos
 • Multimediatuotoksien kokoaminen ja jakaminen
 • Kielioppivideot ja Flipped learning -pedagogiikka
 • FaceTime -etäyhteys suullisen ilmaisun harjoittelussa
 • Sanaston harjoitteluun käytettävät sovellukset, välitön palaute, itsearviointi, mukana ääni, pelillisyys

R= teknologian avulla voidaan tehdä sellaisia tehtäviä, joita ennen ei voitu tehdä, tehtävä muuttuu (tutki hyödyntämällä eri kanavia, tee yhteistyössä..., jaa). Koko maailma on oppimisympäristönä. "Kurpitsasta uutettua kahvia"

 • Töiden julkaiseminen blogissa, verkkolehdessä, YouTubessa tms.
 • Somen hyödyntäminen mm. tiedonhaussa ja tehtävien laadinnassa
 • Yhteiskirjoittaminen mahdollistunut (Google Docs, Padlet)
 • Tehtävien tekeminen yli oppilaitosrajojen > Skype-yhteydet eri oppilaitoksiin, asiantuntijaluennot
 • Internet on kaiken aikaa läsnä tiedonhakua varten > autenttinen, tuore materiaali

16.3.16

Share and learn -- avoimien luokkien päivän satoa

Pidimme tiistaina 15.3. avoimien luokkien päivän ja kävimme tutustumassa toistemme tapoihin hyödyntää iPadia opettamisen ja opiskelun työvälineenä.

Tässä Mirjami Hyttisen diaesitys äidinkielen ja uskonnon opiskelusta.


14.3.16

Abien palaute iPadien käytöstä

Kevätjuhlassa 2016 valmistuvat abiturientit ovat opiskelleet koko lukioaikansa iPadeilla. Tässä heidän ajatuksiaan iPadien käytöstä. Palaute on koottu suoraan Google Forms- kyselylomakkeesta. 


19. Miten itse käytit iPadia ja sen eri sovelluksia/toimintoja oman osaamisesi kehittämiseen eri oppiaineissa?
Muistiinpanot, tiedonhaku ja laskimena
Ruotsinkielessä käytin Quizletiä, sieltä oli helppo lukea sanoja.
Äidinkielen asioita oli helppo kertailla vähänväliä iTunesU:sta ja esimerkiksi filosofian aiheita oli hyvä opetella iTunesU:sta. On ollut myös hyvä kun englannin ja ruotsin aineet on palautettu explain everythingissä, niin on parhaiten ymmärtänyt kirjoitelmien virheet.
Muistiinpanojen kirjoittaminen ja tehtävien palauttaminen Showbiessa on ollut suureksi avuksi, sekä esimerkiksi kirjoitelmien palautteen kuunteleminen Explain everythingillä.
Muistiinpanojen laatiminen
Kurssimateriaalin käyttö
Netin käyttö
Tein itselleni sopivia muistiinpanoja, joista hyödyin eniten. Myös tehtävien teko eritavalla, kun pelkästään kirjoittamalla paperille auttoi minua joissain aineissa.
iPadista on ollut suurin etu kielissä sekä Reaaliaineissa. Uutiset englanniksi ruotsiksi sekä suomeksi ovat kehittäneet itseä todella paljon. Myös YOuTube sekä Ted ovat olleet suuressa osassa kielten opiskelussa.
Käytin YouTubea kielten opiskelussa esimerkiksi englannin ja ruotsin ymmärtämisessä auttoivat videoiden katselu. Myös quizlet auttoi sanaston harjoittamisessa.
Olen pystynyt biologian tunnilla ottamaan kuvia piirustuksista joita taululle on tehty jos en itse ole niitä osannut tehdä.
Uskonnossa on tehty paljon keynote esityksiä.
Englannin ja ruotsin sanoja on pystynyt kertaamaan quisletissa.
Otin paljon kuvia, tein omia muistiinpanoja ja luin netistä muiden tekemiä ohjeita esimerkiksi englannissa luin paljon kielioppeja netistä.
21. Miten iPadia ja eri sovelluksia/toimintoja olisi voinut käyttää tehokkaammin eri aineissa.
Opettelemalla käyttöä
Ei mitenkään
Matematiikassa esim taulukkolaskentaa.
Kurssimateriaalin luominen ja käyttäminen esim biologiassa
Pidin erittäin paljon ruotsin kirjoitelmista saamistani äänitetyistä ja samalla havainnollistetuista palautteista ja hyvistä perusteluista niiden mukana. Tätä toivoisin muihin aineisiin!
Vieraissa kielissä mallia olisi voinut ottaa siitä miten laitetta käytetään ruotsissa. Reaaliaineissa aineistoa olisi voitu hakea enemmän netistä, vaikkakin erilaisia dokumentteja ja uutisia hyödynnettiin hyvin erityisesti psykologiassa, filosofiassa sekö YHssa.
Sitä olisi voinut käyttää monipuolisemmin esimerkiksi historiassa. Itse vannon opetusvideoiden puolesta, joten silloin tällöin dokumentti olisi virkistynyt. Myös liikunnassa oltaisiin voitu hyödyntää iPadia esim suunnistuksessa?
Musiikissa oltaisiin voitu ladata joitain apseja joilla voisi soittaa.
Biologiassa ja maantiedosta olisi voinut enemmän hyödyntää iPadia koska tunnilla ei muuten käytetty oikeastaan iPadia kun muistiinpanojen kopioimisen ja tehtävien tekoon.
22. Millaiset iPadia ja sen eri sovelluksia/toimintoja hyödyntävät opetustavat olivat sinusta toimivimpia?
En tiedä
keynote esitykset olivat hyviä, kun ne jaettiin iTunesU:hun tai showbiehen.
Omatoiminen työskentely.
Hyvin tehty kurssimateriaali itunesu:ssa
Juuri ne yllämainitut äänitetyt ja hyvin havainnollistetut palautteet.
Parasta oli showbie! Oppimisen kannalta oli todella hyvää kun palautteen sai säilöttyälaitteelle, jolloin tehdyistä virheistä pystyi todella oppimaan jälkikäteenkin.
Erilaiset videot ja esitelmät, joita teimme eri tunneilla. Esimerkiksi bookcreator oli kätevä erilaisten oppimismateriaalien luomiseen.
Showbie on ollut hyvä, koska sen kautta on saanut tehtävät ja voinut kysyä opettajalta myös apua jos jotain ei ole ymmärtänyt.
Pidin todella paljon psykologian opetustavasta eli opettaja jakoi materiaalin iPadille ja sen mukaan sai edetä. Ruotsissa käytettiin paljon iTunesU:ta ja se oli todella hyvin tehty oppimisympäristö ja opin mielestäni hyvin sillä tavalla.
23. Miten se, että käytössäsi oli henkilökohtainen laite, vaikutti opiskelutekniikkaasi oppitunneilla ja kotona läksyjen teossa?
Monipuolisti ja hyödyllisempi näin
Helpotti paljon. Myös tehtävät sai palautettua opettajalle, vaikka ei kouluun olisikaan päässyt.
Sai tehdä tehtävät omaan aikatauluun sopivaksi ja jatkaa niitä helposti milloin halusi.
Omien muistiinpanojen saatavuus ja tehtävien palautus kotoa oli hienoa
Sai tehdä tehtävät ja muistiinpanot juuri sillä omalla tavalla, mikä hyödyntää minua itseäni juuri eniten.
Kun laite oli henkilökohtainen sen kautta opiskeluun panosti enemmän.
Se auttoi, kun kaikki tieto oli jatkuvasti saatavilla: tiettyjä asioita voi kerrata ja tiettyjä oppia eteenpäin omas tahtia. Myös läksyjen teko oli mielekkäämpää, kun ei tarvi suurta kasaa erilaisia tarvikkeita vaan pelkkä iPad riittää.
Kun laite on henkilökohtainen, voi aloittaa jotain tehtävää ja jättää kesken ja jatkaa seuraavana päivänäkin.
Mielestäni oli hyvä että Ipad on henkilökohtainen, koska silloin voi tehdä paljon paremmin omia juttuja ja se on niinkuin oma ja kotona pystyy palaamaan tehtäviin ja katsomaan aineistoa ja kertaamaan. Olisi aika hankalaa jos sama iPad olisi monien käytössä.
24. Miten iPadin käyttöönotto opetuksessa ja opiskeluvälineenä vaikutti tuntiaktiivisuuteesi?
Paransi
Joskus se saattoi heikentää tuntiaktiivisuuttani, mutta pääasiassa se helpotti työskentelyä.
Tehtävät oli helppo tehdä tunnilla iPadilla ja pystyin yleensä keskittymään oleelliseen.
Ei vaikutusta
Ehkä alussa, kun opiskelu oli lukiossa iPadin kanssa niin paljon rennompaa kuin yläasteella, tuntiaktiivisuudessa olisi ollut parannettavaa. Kun vihdoin aloin tajuamaan, että laitteesta voisi olla apua oppimiseen, niin laitteesta on ollut pelkkää hyötyä.
Ei vaikuttanut mitenkään negatiivisesti omaan aktiivisuuteen.
Se vaikutti tietyllä tasolla positiivisesti: esimerkiksi kun jotain tehtiin yhdessä iPadilla oli pakko seurata ettei jäänyt jälkeen. Toisaalta voi väittää, että aina huomio ei ollut jakamatonta kun on koko maailma ns klikkauksen päässä, mutta mielestäni iPad ei vaikuta negatiivisesti juuri, sillä jos joku ei halua seurata opetusta ei siitä voida syyttää iPadia: jos sitä ei olisi niin kyseinen henkilö todennäköisesti piirtelisi ja selaisi puhelinta iPadin sijaan.
iPadin käyttöönotto heikensi aluksi tuntiaktiivisuuttani, mutta kun oli päässyt ohi siitä alkuvaiheesta, olen huomannut sen parantavan tuntiaktiivisuuttani.
Aluksi ipad oli niin mahtava juttu ja ajatteli että voi pelata kaikki tunnit, mutta kuitenkin aika nopeasti siihen kyllästyi ja kun alkoi oppia käyttämään iPadia hyödyksi opiskelussa niin se on ollut todella hieno lisä opiskeluun. Nyt kun ajattelee, että lukion olisi suorittanut ilman iPadia niin tuntuu todella oudolta koska iPadilla tieto on ollut koko ajan saatavilla ja nopeasti etsittävissä.
25. Miten iPadien käyttö vaikutti osaamisen arviointiin? Onko arviointi mielestäsi monipuolistunut iPadien myötä, vai perustuuko se edelleen liikaa kurssikokeeseen?
Juu on monipuolistunut
Monipuolistunut.
Henkilökohtaista arviointia sai enemmän ja palautteet nopeasti/monipuolisesti.
Perustuu edelleen kurssikokeeseen
Arviointi on monipuolistunut huomattavasti ja on itsellekin tullut jotenkin helpommaksi "kyseenalaistaa" omia arvosanoja, mikä on mielestäni hyvä asia.
Arvionti on monipuolista. Motivaatio pysyy yllä läpi kurssin, kun iPadilla tehdyillä tehtävillä on merkitystä loppuarvioinnnissa.
Arviointi on monipuolistunut ja osaamista pystyy näyttämään monella tavalla: explain everything, showbie ja iMovie. Numero ei enää tule suoraan koenumeron mukaan.
Matematiikassa iPadia ei edes käytetty joten arviointi ei siellä ole monipuolistunut.
Historiassa on pystytty tekemään hienompia esitelmiä iPadin avulla jotka vaikuttavat numeroon.
Mielestäni se on monipuolistunut.
26. Teitkö opintojesi aikana kokeita iPadilla? Kerro mielipiteesi niistä (plussat ja miinukset).
Toimi hyvin
Tein, iPadilla on mukavampi tehdä. Jos haluaa lisätä tekstiä johonkin väliin tai ottaa pois, on paljon helpompi tehdä se iPadilla.
Tein parin. Minusta esseekokeet oli mukava tehdä iPadilla, sillä oli helppo tehdä muutoksia. Muunlaiset kokeet on taas mukavampi tehdä käsin.
Kyllä, kokeita on mukavampi kirjoittaa ipadilla kuin kynällä
Tein kokeita iPadilla. Pidin kokeista, vaikka niissä ei muuta eroa ollutkaan kuin iPadilla kirjoittaminen. Olisi mahtavaa jos laitetta hyödynnettäisiin kokeissa muutenkin kuin nopeamman kirjoittamisen ja tarkistamisen takia.
Esseekokeessa ipad on ehdoton ykkönen, sillä sen avulla kirjoittamisen kanssa uskaltaa ottaa enemmän riskejä sekä olemaan monipuolisempi. Ipad toimiikin parhaiten esseekokeessa, joissa saa olla käytössä eri aineistoja. Kuitenkin jos muistiinpanoja tai nettiä saa käyttää on riskinä aina lunttaaminen, mikä on selvä miinus.
Tein useita. Mielestäni se helpotti kirjoittamista usein ja varmasti opettajallekkin tarkastaminen on ollut helpompaa, kun käsialasta saa selvää. iPadilla kokeet on kätevämpi tehdä, mutta myös ihmisten on helpompi luntata.
Tein kokeita iPadilla,
Miinukset: iPadilla on hitaampi kirjoittaa
Plussat: Selkeämpi käsiala, helpompi mennä takaisin johonkin kohtaan korjaamaan tai lisäämään asiaa.
Tein muutamia kokeita. Yksi suuri plussa oli se, että kun kirjoitti esseetä niin väliin pystyi lisäämään helposti tekstiä eikä tarvinnut pyyhkiä aiempaa tekstiä pois että sitä pystyi lisäämään. Toinen hyvä puoli oli se että kädet ei väsy niin paljoa kun käsillä kirjoittaessa.
27. Miten laitteiden käyttöönotto vaikutti mielestäsi palautteen saamiseen eri tehtävistä?
Paransi
Paransi sitä.
Sen saa nopeammin ja henkilökohtaosesti.
Nopeampaa ja helpompaa.
Positiivisesti! Palaute on helpommin saatavilla ja näkyvillä vielä jälkeenpäinkin.
Positiivinen vaikutus! Palaute säilyy itsellä ja siitä pystyy oppimaan jälkikäteenkin.
Palaute monipuolistui ja se oli kattavampaa.
Palautteen saa nopeammin ja opettaja voi antaa sen joko kirjallisena tai suullisena.
Palautteen antaminen on ollu mielestäni hyvää ja monipuolista alusta alkaen.
28. Jos sinun pitäisi poimia iPadilla tekemistäsi kurssitöistä paras (luova, mieleenpainuva, monipuolinen, opit siitä eniten), mikä se olisi?
En osaa sanoa
Varmaan jokin esitelmä book creatorilla.
Keynotella eräs uskonnon esitelmä.
Joku diaesitys äidinkielentunnilla esimerkiksi
Luultavasti ruotsin kirjoitelmista kootut kirjat. Ensin itse kirjoitetut ja sitten opettajan palautteen saaneet tehtävät kirjoitettiin vielä kerran puhtaaksi. Kyllä siinä oppii.
Olen myös tehnyt kirjoituksiin valmistautuessani yhteiskuntaopin kursseista keynote-esityksiä itselleni ja ne olivat myös todella hyvänä apuna.
Parhaiten on jäänyt mieleen ruotsin kurssia varten tehty infinitiivi+att sana/komedia -iMovie video. Siinä sai yhdistää niin teknillisen osaamisen, ruotsin kielen osaamisen kuin myös oman luovuuden.
Poimiminen varmaan kirjallisuuden diplomin. Se oli ainakin työmaa ja opetti muunmuuassa kärsivällisyyttä ja mukavuusalueelta poistumista.
Varmaan uskonnon tunnilla tehty iMovies elokuva pätkä raamatun tapahtumista.
Varmaankin yksi näytelmä minkä teimme ja iMoviella tehdyt jutut.
29. Kerro kokemuksesi ja terveisesi iPadien käytöstä ja käytön kehittämisestä lukiossa. Millainen kokemus iPadien käyttö oli opiskelussa?
Juu koska se on toimiva
Suosittelisin. iPad helpottaa opiskelussa kaikkea. Se nopeuttaa kirjoittamista, tehtäviä voi palauttaa opettajille mistä vaan, tehtävien arvioinnit saa paljon nopeammin takaisin ja opiskelu itsenäisesti on helpompaa.
Suosittelisin. Se on mielestäni toimiva ja monipuolinen.
Suosittelen muillekki kouluille koska se on ollut positiivinen opiskelua helpottava kokemus
IPadien käyttö on huippua ja on mahtavaa, että koululla on niin osaavaa porukkaa auttamassa ja kehittämässä toimintaa laitteiden kanssa!
iPadin käyttö on ollut todella mielenkiintoista ja opettavaista! Kuitenkin pitäisi pyrkiä opettamaan jossain muodossa myös perinteisen tietokoneen käyttöä (jos oppilas ei osaa), sillä jatko-opinnoissa suurelti osin käytetään perinteistä tietokonetta ipadin sijaan.
iPadin käyttö oli positiivinen kokemus. Se ainakin itseni kohdalla tuki ja kehitti opintojani. Suosittelisin toisille lukioille vastaavaa mallia ja uskon että tämä tulee leviämään laajempaankin tietoisuuteen.
IPadien käyttö opiskelussa on ollut uusi kokemus, ja voisin suositella iPadeja muihinkin kouluihin. Koska iPadi mahdollistaa monipuolisemman koulunkäynnin.
Suosittelisin tätä mallia kenelle tahansa, koska tämä on suuri helpotus opiskelussa ja on ollut mahtavaa että on saanut kokea lukio-opinnoissa iPadia. Olen tykännyt tämän koulun opetustavoista ja tästä ipad hankkeesta.