15.12.16

Digital Leaders - Lukion digitutorit

Lukiolle valittiin toisen jakson lopussa kahdeksan uutta digitutoria. Nyt opiskelijoitamme ohjaa yhteensä 12 iPad-tutoria. Tutoreilla on oma twitter-ryhmä @DigitalLeaders ja he twiittaavat iPadeihin liittyvistä aiheista tasaisin väliajoin hästägillä #idigitalleaders.

Digitutoreiden hienon logon on suunnitellut Lotta Kauvosaari.


2. iPad-tutorointi (TVT2), laajuus 2 kurssia 

Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana. iPad-tutor toimii opiskelijoiden ja opettajien yleisenä tukihenkilönä sekä kouluttajana tieto- ja viestintätekniikan monipuolisessa ja innovatiivisessa käytössä. iPad-tutorina toimiminen edellyttää, että opiskelija osoittaa TVT1-kurssin sisältöjen ja keskeisten sovellusten hyvää hallintaa sekä kehittää osaamistaan myös vapaa-aikana. iPad-tutor osallistuu koulun järjestämiin harjoittelu-, koulutus- ja esittelytilaisuuksiin, tarvittaessa myös kouluajan ulkopuolella ja muilla paikkakunnilla sekä toimii iPadpajan vastuuhenkilönä yhdessä opettajan ja muiden iPad-tutoreiden kanssa. 

iPad-tutor, rooli ja tehtävät 
  • TVT1-kurssin keskeisten sisältöjen hallinta, osoitetaan laatimalla portfoliotyyppinen näyttö
  • iPad-pajan (5t/lukuvuosi) toiminnan suunnittelu ja järjestäminen 
  • järjestetyn koulutuksen/ohjauksen dokumentointi 
  • sisällön tuottaminen koulun verkkolehteen tai hankeblogiin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti