17.3.16

Pohdintoja SAMR-mallista iPadien käytön jäsentämisessä ruotsin opetuksessa

SAMR -mallin tarkoituksena on saada opettaja ja opiskelija pohtimaan, mikä merkitys teknologian käytöllä on opetuksessa ja oppimisessa.

S= teknologian käyttö toimii aikaisemman työskentelytavan suorana korvikkeena (korvaa esim. kynän ja paperin) Sama tehtävä, eri työväline. "Kahvia pahvimukissa"

 • iPadin käyttö työkirjana ja muistiinpanojen laatimiseen (kirjoittamalla tai kuvaamalla)

A= teknologian avulla työskentelytapa muuttuu/parantuu jonkun verran (esim. oikoluku,
tallentaminen pilveen, nettitekstien lukeminen) "Kahvia kanelisokerilla"

 • iPadin käyttö työkirjana, kun tehtävä peilataan toisten muokattavaksi ja kommentoitavaksi
 • iPadin käyttö työkirjana, kun tehtävä jaetaan Showbien kautta kommentoitavaksi
 • iPadin käyttö valkotauluna, mahdollisuus zoomata tai siirrellä tekstiä sujuvasti, katsekontakti säilyy
 • Kirjoitelma esim. Pagesilla, kun ruotsalainen näppäimistö ja oikoluku käytössä
 • Kurssin rakenne iTunesU:ssa ja sähköinen palautuskansio Showbie
 • Internetissä olevien tekstien linkittäminen iTunesU:hun
 • Toisten kommenttien kommentointi esim. Versolla
 • Ääntämisen harjoittelu omaa ja toisen puhetta tallentamalla
 • Sähköiset testit ja vertaisoppiminen niiden tuloksista

M= teknologian avulla tehtävänannot monipuolistuvat (lue ja kirjoita -> selitä prosessia, tuota, tekstin, kuvan ja äänen yhdistäminen, yksilölliset tuotokset, kommentoi, anna palautetta, jaa luokassa) "Erikoismaustettua kahvia"

 • Monipuolisen materiaalin linkittäminen iTunesU:hun, netissä olevan ajankohtaisen multimediamateriaalin hyödyntäminen
 • Showbien tms. käyttö suullisen palautteen antamisessa ja vuorovaikutuksessa
 • Tehtävät, joissa opiskelija yhdistää tekstiä, ääntä ja videota, vapaa lopputulos
 • Multimediatuotoksien kokoaminen ja jakaminen
 • Kielioppivideot ja Flipped learning -pedagogiikka
 • FaceTime -etäyhteys suullisen ilmaisun harjoittelussa
 • Sanaston harjoitteluun käytettävät sovellukset, välitön palaute, itsearviointi, mukana ääni, pelillisyys

R= teknologian avulla voidaan tehdä sellaisia tehtäviä, joita ennen ei voitu tehdä, tehtävä muuttuu (tutki hyödyntämällä eri kanavia, tee yhteistyössä..., jaa). Koko maailma on oppimisympäristönä. "Kurpitsasta uutettua kahvia"

 • Töiden julkaiseminen blogissa, verkkolehdessä, YouTubessa tms.
 • Somen hyödyntäminen mm. tiedonhaussa ja tehtävien laadinnassa
 • Yhteiskirjoittaminen mahdollistunut (Google Docs, Padlet)
 • Tehtävien tekeminen yli oppilaitosrajojen > Skype-yhteydet eri oppilaitoksiin, asiantuntijaluennot
 • Internet on kaiken aikaa läsnä tiedonhakua varten > autenttinen, tuore materiaali

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti