21.12.16

Digitutor Senni Turunen

Mikä on digitutor?

Digitutor on henkilö, joka auttaa ja opettaa niin oppilaita, kuin opettajiakin iPadin käytössä. Digitutor pyrkii luomaan esimerkiksi uusia opetustapoja tai kertomaan miten tähän mennessä iPadia on hyödynnetty opetuksessa. Henkilö käyttää omia vahvuuksiaan hyväkseen, osaa toimia ryhmässä ja on avoin uusille ideoille ja ajatuksille. Digitutor pyrkii viemään iPadin ja muun tekniikan käytön opetuksessa astetta pidemmälle, joko tukemalla opettajia tai olemalla itse opettajana.

Katsoin itse olevani kohtuullisen hyvän iPadin käytössä, joka oli yksi pohjasyistä sille miksi aloin digitutoriksi. Olen myös aina ollut innokas oppimaan uutta. Myös muille uusien asioiden opettaminen on ollut minusta mukavaa. Se, että näkee toisen onnistuvan jossakin, minkä on tälle opettanut, saa hymyn huulille. Lukiossamme digitutorit toimivat myös paljon kansainvälisissä projekteissa, joista olen aina ollut kiinnostunut. Olen aina pitänyt muihin kulttuureihin tutustumisesta, ja Suomen
kulttuurin esittelemisestä ulkomaalaisille.

Oma vahvuusalueeni digitutorina on luultavasti se, että olen valmis oppimaan aina uutta. Esiintymistaitoni esimerkiksi opetustilanteissa ovat myös vakaat. Kielitaitoni ja kiinnostukseni kulttuureihin ovat toivottavasti myös hyödyksi tiimillemme, ehkä myös taiteellinen harrastuneisuuteni. Jos jokin sovelluksista tulisi mainita, olisin vahvoilla Notabilityn ja Keynoten saralla. Kehityskohteita minulle ovat varmastikin iMovien ja GarageBandin käyttö, näihin en ole ehtinyt tutustua yhtä hyvin.

iPad opinnoissani/Digitutor Emma Kemppainen

Lukiossa on iPadista tullut yksi koulun perusvälineistä. Paperisia vihkoja en käytä enää ollenkaan ja kynät ovat vaihtuneet kosketusnäytölle kelpaaviksi. Tehtävä kuin tehtävä suoriutuu vaivattomasti kun on jatkuvasti käytössä sekä internet että monet opiskelua helpottavat sovellukset. Itse käytän eniten Notability-sovellusta, jossa tiedostot voi helposti jakaa eri kategorioihin, ja jolla voi perus kirjoittamisen lisäksi käyttää piirto- ja yliviivaustyökaluja. Muistin täyttymisestäkään ei tarvitse kantaa huolta, kun tiedostot tallentuvat Google Drive- palveluun automaattisesti, jolloin ne voi milloin vain poistaa laitteelta hävittämättä niitä lopullisesti.

Joskus ajattelen, että kannettavaa tietokonetta olisi huomattavasti mukavampi käyttää, koska en satu olemaan yksi iOS-järjestelmän kannattajia. Kirjoitusten vähitellen muuttuessa sähköisiksi tarvitsevat oppilaat sellaisen kaikesta huolimatta. Kuitenkin kun tarkemmin ajattelee tabletti-laitetta on vaivatonta kantaa mukanaan kotoa kouluun ja takaisin, se ei repussa paljon paina. Oli laite sitten iPad tai läppäri, on se suuri edistysaskel aikaisemmasta kynä ja paperi työskentelystä.

Matkani iPad-tutoriksi/Henna Tolonen

Olen sitä mieltä, että iPad-tutorointi on pääasiallisesti ainakin alussa itsensä kehittämistä paremmaksi tekniikan käyttäjäksi. Pidemmälle edetessä sen merkitys muuttuu enemmän muiden ohjaamiseen ja kehittämiseen. Toki tottakai kokoajan tulee lisää uusia päivityksiä, appeja ynnä muita sellaisia, joten itseäänkin täytyy kokoajan kehittää laitteidemme kehittyessä. Haasteenamme onkin pysyä nykyisen dikiaikakauden kehityksen tahdissa, jotta saisimme kaiken hyödyn ja ilon irti.

Itse ryhdyin näihin tutor hommiin, koska tahdon oppia uutta. Kun asia syksyllä nostettiin ensimmäisen kerran pöydälle oli vastaukseni rankka ei. Onneksi se päätös ei ollut sitova. Opettajien kärsivällisyyden ansiosta (kiitos siitä!) opin hiljalleen käyttämään appeja ja löysinkin sieltä lemppareitani. Nyt kun tässä on itse oppinut perusasiat, pitäisi niitä alkaa muille opettamaan ja tankata kokoajan lisää tietoa itseensä. Huhhuh. Ehkä tästäkin silti vielä selvitään. Tähän mennessä en kyllä vaihtaisi pois mistään hinnasta!

Vahvuuteni ovat tällä hetkellä luultavasti Notabilityn ja Keynoten käyttö. Lisäksi haluaisin oppia käyttämään toistaiseksi aivan tuiki tuntematonta GarageBandia. Siitä luultavasti tulee olemaan minulle paljon hyötyä tulevaisuudessa, musiikin harrastaja kun olen.

Digitutor Aleksi Holster

Omasta mielestäni digitutor on henkilö, joka auttaa ja opastaa iPadien ja muidenkin elektronisten välineiden käyttöä. Digitutorit ovat hyödyllisiä, koska kaikki eivät aina osaa tehdä tiettyjä asioita ja sillon digitutor on neuvomassa. Itseään pitää kehittää kokoajan ja kaikkia pitää auttaa, jos avun tarvetta on.

Itse aloin digitutoriksi koska olen aina ollut elektronisten välineiden läheisyydessä ja opetellut käyttämään niitä. Jos en osaa jotain, opettelen sen huolellisesti että jatkossa osaan sen. Opin jatkuvasti jotain uutta, mikä on hyvä asia. Haluan saada uusia kokemuksia ja mukavia yllätyksiä digitutorina toimimisesta.

Minulla ei sinänsä ole mitään erityistä vahvuutta kuin se, että opin yllättävän nopeasti. Osaan tehdä periaatteessa mitä vain jos opettelen sen. Olen valmis kehittämään itseäni ja toimintaani parhaani mukaan. Eniten minua kiehtoo asiassa musiikkiin liittyvät appsit.

Digitutor Rasmus Anunti

Mielestäni digitutor on henkilö, jonka tarkoituksena on auttaa ja ohjastaa oppilaita kuin myös opettajia käyttämään iPadia. Digitutorin tarkoituksena olisi myös löytää uusia sovelluksia, joita voitaisiin käyttää tai jollakin tavalla hyödyntää opetuksessa. Henkilön edellytyksiä ovat hyvät ryhmä- ja kommunikaatiotaidot sekä avarakatseisuus. Ylipäätänsä digitutor pyrkii iPadin avulla parantamaan ja tehostamaan opetusta.

Aloin digitutoriksi, sillä olin käyttänyt laitetta jo useamman vuoden ja sen takia tunsin osaavani sen käytön hyvin. Tästä saaduista teknisistä taidoista saattaisi hyötyä myös tulevaisuudessa. Olen aina ollut kiinnostunut kansainvälistymisestä ja siksi haluan olla kansainvälisissä projekteissa mukana. Haluan myös näyttää taitojani muille ja kehittää itseäni pidemmälle.

Uskoisin vahvuuksieni olevan nopea oppiminen ja omaksuminen, niistä ei varmasti tässä ole haittaa. Vahvimpia appsejani ovat Numbers ja Keynote, joita on myös eniten tullut käytettyä. Haluaisin kehittyä Garagebandin sekä iMovien käytössä, sillä en ole ehtinyt niihin vielä tutustua yhtä hyvin kuin muihin appseihin.

Digitutor Anu Hyttinen

Digitutor on koulussamme toimiva iPadien käyttöä opastava henkilö. Digitutorin odotetaan auttavan niin oppilaita kuin myös opettajia teknisissä ongelmissa. Digitutorointi tarjoaa monia etuja, mutta myös velvotteita. Velvoitteet voivat olla esimerkiksi ylimääräisten tehtävien tekoa taikka erilaisiin koulutuksiin osallistumista.

Itse tartuin digitutorin hommia sarvista, sillä tunnen, että iPad-osaamiseni on sangen vahvaa. Osaan kertoa vaikeitakin asioita yksinkertaisesti, niin sanotusti maalaisjärjellä. Itse olen oppinut paljon sovellusten käytöstä yksinkertaisesti kokeilemalla. Voin näin samaistua hyvin tutoroitavan asemaan ja opettaa hänelle keskeisimmät ja oppimisen kannalta oleellisimmat asiat.

Digitutorin myötä tulevat kansainväliset tapahtumat ja tehtävät kiinnostavat minua. Tiedän myös, että tällaista toimintaa arvostetaan suuresti muun muassa korkeakouluihin hakiessa. Suomi on yksi verkostoituneimmista maista. Mielestäni iPad-tutorointi on oiva keino  tuoda esille Suomen vahvuuksia maailmalla. Omat kielelliset taitoni ovat tukena kansainvälisissä hankkeissa, mitkä ovat tärkeässä osassa digitutoroinnissa ja koulussamme.

Digitutor Lotta Kauvosaari

Minulle digitutor merkitsee henkilöä, jota kiinnostaa itsensä jatkuva kehittäminen ja yleensäkin ihmisten auttaminen. Digitutor kokee hallitsevansa teknisen laitteen – tässä tapauksessa iPadin – sovellusten ja eri ominaisuuksien käytön. Koska tutoreita on useita, ei yhden ihmisen tarvitse osata jokaista käytön osa-aluetta. Toki tutorointiin kuuluu myös liuta velvollisuuksia, jotka oikeastaan lukisin oikeuksiksi. Mielestäni eri tilaisuuksien osallistuminen, ajantasalla pysyminen ja ns. edelläkävijyys kuulostaa vähintäänkin mielenkiintoiselta! 

Minua kiinnosti alkujaan digitutoriksi alkaminen, koska koin olevani suhteellisen hyvä laitteen käyttämisessä ja halusin kehittyä siinä. Varsinkin lähitulevaisuudessa tällaiset tekniset taidot ovat arvostettuja ja tarpeellisia. En usko, että syihin kuuluu mitään kamalan henkilökohtaista tai syvällistä. Saahan siitä tietenkin jotain mielihyvää ja onnistumisen tunnetta, kun osaa neuvoa jotakuta.

Koen omaksi vahvuusalueekseni erilaisten esitysten tekemisen esimerkiksi Keynotessa ja Book Creatorissa sekä niiden muokkaamisen silmää miellyttäväksi. Se on mielestäni hauskaa ja teen sitä oikeastaan mielelläni. Haluaisin kehittyä erityisesti iMovie -elokuvien tuottamisessa ja muokkaamisessa sekä digitaalisessa kuvittamisessa esimerkiksi Adobe Sketch-ohjelmassa. Tällaisia taitoja aion kuitenkin kehittää vapaa-ajallani ja kokemuksen myötähän taidot kertyvät. Sama pätee sovellusten ja ohjelmien käyttöön: aluksi käyttäminen on vaikeaa ja eri toiminnot ovat vaikeasti löydettävissä. Monen kokeilun ja yrityksen jälkeen käyttö helpottuu kuitenkin suunnattomasti.
Toim. huom.
Lotta on suunnitellut sekä digitutoreiden logon että lukion vuoden 2016 sähköisen joulutervehdyksen upean talvimaiseman.19.12.16

Koodaustunti 19.12.2016 klo 9-10

Maanantaina 19.12. lukiolla vietettiin Hour of Code -tapahtumaa eli Koodaustuntia. Koodaustunnin ideana on tutustuttaa lapsia ja nuoria tieto- ja viestintätekniikkaan ja osoittaa, että kaikki voivat oppia ohjelmoinnin perusteet.

Koska kaikilla opiskelijoillamme on iPadit, osallistuimme tapahtumaan käyttämällä koodauksessa Applen Swift Playgrouds -sovellusta. Tunnin aluksi katsoimme koodauksesta kertovan inspiraatiovideon, joka löytyy Everyone Can Code -sivulta. Sitten aloimme suorittaa Koodaustunnin ensimmäistä kenttää. Suuri osa opiskelijoista sai aloituskentän valmiiksi tunnin aikana ja ehti siirtyä suorittamaan vaativampia kenttiä (esim. Battleship, Learn to Code 2, Learn to Code 3).

15.12.16

Digital Leaders - Lukion digitutorit

Lukiolle valittiin toisen jakson lopussa kahdeksan uutta digitutoria. Nyt opiskelijoitamme ohjaa yhteensä 12 iPad-tutoria. Tutoreilla on oma twitter-ryhmä @DigitalLeaders ja he twiittaavat iPadeihin liittyvistä aiheista tasaisin väliajoin hästägillä #idigitalleaders.

Digitutoreiden hienon logon on suunnitellut Lotta Kauvosaari.


2. iPad-tutorointi (TVT2), laajuus 2 kurssia 

Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana. iPad-tutor toimii opiskelijoiden ja opettajien yleisenä tukihenkilönä sekä kouluttajana tieto- ja viestintätekniikan monipuolisessa ja innovatiivisessa käytössä. iPad-tutorina toimiminen edellyttää, että opiskelija osoittaa TVT1-kurssin sisältöjen ja keskeisten sovellusten hyvää hallintaa sekä kehittää osaamistaan myös vapaa-aikana. iPad-tutor osallistuu koulun järjestämiin harjoittelu-, koulutus- ja esittelytilaisuuksiin, tarvittaessa myös kouluajan ulkopuolella ja muilla paikkakunnilla sekä toimii iPadpajan vastuuhenkilönä yhdessä opettajan ja muiden iPad-tutoreiden kanssa. 

iPad-tutor, rooli ja tehtävät 
  • TVT1-kurssin keskeisten sisältöjen hallinta, osoitetaan laatimalla portfoliotyyppinen näyttö
  • iPad-pajan (5t/lukuvuosi) toiminnan suunnittelu ja järjestäminen 
  • järjestetyn koulutuksen/ohjauksen dokumentointi 
  • sisällön tuottaminen koulun verkkolehteen tai hankeblogiin

12.12.16

ADE -chatit syksyllä 2016 ja valinta Apple Distinguished Educator chat-komiteaan

Syksyn 2016 aikana Twitterissä järjestettiin jälleen tiistai-iltaisin englanninkielisiä ADE-chatteja, joissa pohdittiin teknologian käyttöä eri näkökulmista eri maissa EMEIA -alueella. Aiheita olivat esim. iPadit eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemisessa, opettajien ammatillisen kehittymisen tukemisessa, projektien koordinoinnissa jne. Chateissa oli mukana ADE-kouluttajia ja opettajia ympäri maailmaa.

Tänä syksynä pääsin hostaamaan kaksi chattiä. Ensimmäisen järjestin syyskuussa kahden brittiläisen ADE-kollegan kanssa (Nigel Wright ja Sarah Wright) aiheesta iOS 10 -päivityksen uudet ominaisuudet. Chatissa keskusteltiin esim. Pagesin ja Keynoten yhteiskäyttöominaisuuksista, näytön splittausmahdollisuudesta Safarissa, Sirin hyötykäytöstä jne. Oma suosikkini iOS 10 -päivityksessä on juuri mahdollisuus yhteiskäyttää iWorksin dokumentteja. Ominaisuus vapauttaa meidät Googlen dokumenttien käytöstä, mikä helpottaa elämäämme iPadien kanssa todella paljon. 

Marraskuun alussa sain Applelta tiedon, että minut on valittu Apple Distinguished Educators Chat -komiteaan suunnittelemaan ja organisoimaan tulevia chatteja. Mikä hieno yllätys ja ainakin itselleni se merkitsee sitä, että aktiivisuuteni tiistai-iltojen chateissä on huomattu. Vaikka chatit alkavat Suomen aikaa vasta klo 22.00, olen halunnut olla niissä mukana, sillä opin niistä joka kerta todella paljon. Tunti tehokasta ammatillista kehitystä viikossa! Suosittelen jokaiselle!

Lukukauden toisen chatin isännöin opettajankouluttaja ADE Mathew Pullenin kanssa. Meidän chattimme aihe oli Digital Leaders.