20.4.16

iPad matematiikassa/Markus Pessa

Nimeni on Markus Pessa ja toimin Ylitornion yhteiskoulun lukiossa neljättä vuotta matematiikan ja fysiikan opettajana. Tämän tekstin tarkoituksena on kuvata sitä, kuinka olen omilla matematiikan tunneillani hyödyntänyt opiskelijoillamme käytössä olevia iPadeja. 

Opettajan työskentelyn kannalta iPad toimii mainiosti esitystyökaluna. Tähän soveltuvia appseja ovat mm. Explain Everything (pitää sisällään myös kaavaeditorin ja graafiset esitykset), Keynote tai aivan yksinkertaisesti skannerin tapaan toimiva DocScan HD, jolla omat paperille laaditut ratkaisut saa näppärästi esille valkotaululle tai sitten jaettua opiskelijoille iTunesU-kurssiympäristössä.

iTunesU on monipuolinen ja toimiva kurssiympäristö. Olen käyttänyt sitä vaihtelevin tavoin omilla kursseillani. MAA2-kurssilla koitin rakentaa "valmiin kurssin", jossa teoria oli esitetty videoina (opetus.tv) sekä koko kurssin tehtävät löytyivät kurssiympäristöstä. Kurssin toteutus oli siis oma muunnelmani yksilöllisen oppimisen opetusmallista (http://maot.fi/oppimisymparisto/yksilollisen-oppimisen-opetusmalli/). Näin opiskelija saattoi edetä kurssilla omaa vauhtiaan ja tunneilla voitiin keskittyä enemmän tehtävien ratkomiseen luennoinnin sijaan. Toki joidenkin kurssilla vastaan tulevien kaavojen perustelu tapahtui edelleen opettajajohtoisesti.

iTunesU mahdollistaa siis esimerkiksi tehtävien jakamisen opiskelijoille. Tämän lisäksi opiskelija voi palauttaa tehtäviä opettajan arvioitavaksi. Korjaustyökalut ovat tosin ainakin vielä toistaiseksi hiukan kömpelömpiä kuin Showbiessa. Opiskelijat voivat myös keskustella tehtäviin liittyvistä pulmista iTunesU:ssa. Lyhyen matematiikan kertauskurssilla opiskelijat palauttivat tekemänsä kotitehtävät iTunesU:n palautuskansioon ja katsoin ajoissa palautetut tehtävät läpi ennen tunnin alkua. Näin henkilökohtaisen palauteen antaminen helpottuu. Todettakoon tässä välissä, että opetusryhmämme ovat varsin pieniä. 

Ykkösluokkalaisten kanssa emme ole vielä hankkineet laskimia, vaan olemme ladanneet iPadille TI-Nspire CAS -appsin. Pyrkimyksenä on näin ollen saada mahdollisimman suuri hyöty symbolisen laskennan tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssikokeissa iPad on lukittuna tähän appsiin. Sellaiset tehtävät, joissa voidaan oikoa rutiininomaisia välivaiheita symbolisen laskennan työkalujen avulla, soveltuvatkin erinomaisesti tehtäviksi, jotka opiskelija palauttaa opettajan arvioitavaksi, koska laskinsovelluksesta on näppärä lähettää oma ratkaisu pdf-dokumenttina palautuskansioon. Laskimen Kuvaaja-toiminnon avulla on myös helppo tutkia esimerkiksi eri parametrien vaikutusta funktioiden kulkuun.

Lyhyen matematiikan Tilastot ja todennäköisyys -kurssilla opiskelijat ovat työstäneet tilastoprojektia valitsemastaan aiheesta. Tutkimuksen suunnittelu, tulosten keruu (Google Forms), aineiston käsittely (Numbers), sekä raportointi tapahtuvat sähköisesti. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti