14.3.16

Abien palaute iPadien käytöstä

Kevätjuhlassa 2016 valmistuvat abiturientit ovat opiskelleet koko lukioaikansa iPadeilla. Tässä heidän ajatuksiaan iPadien käytöstä. Palaute on koottu suoraan Google Forms- kyselylomakkeesta. 


19. Miten itse käytit iPadia ja sen eri sovelluksia/toimintoja oman osaamisesi kehittämiseen eri oppiaineissa?
Muistiinpanot, tiedonhaku ja laskimena
Ruotsinkielessä käytin Quizletiä, sieltä oli helppo lukea sanoja.
Äidinkielen asioita oli helppo kertailla vähänväliä iTunesU:sta ja esimerkiksi filosofian aiheita oli hyvä opetella iTunesU:sta. On ollut myös hyvä kun englannin ja ruotsin aineet on palautettu explain everythingissä, niin on parhaiten ymmärtänyt kirjoitelmien virheet.
Muistiinpanojen kirjoittaminen ja tehtävien palauttaminen Showbiessa on ollut suureksi avuksi, sekä esimerkiksi kirjoitelmien palautteen kuunteleminen Explain everythingillä.
Muistiinpanojen laatiminen
Kurssimateriaalin käyttö
Netin käyttö
Tein itselleni sopivia muistiinpanoja, joista hyödyin eniten. Myös tehtävien teko eritavalla, kun pelkästään kirjoittamalla paperille auttoi minua joissain aineissa.
iPadista on ollut suurin etu kielissä sekä Reaaliaineissa. Uutiset englanniksi ruotsiksi sekä suomeksi ovat kehittäneet itseä todella paljon. Myös YOuTube sekä Ted ovat olleet suuressa osassa kielten opiskelussa.
Käytin YouTubea kielten opiskelussa esimerkiksi englannin ja ruotsin ymmärtämisessä auttoivat videoiden katselu. Myös quizlet auttoi sanaston harjoittamisessa.
Olen pystynyt biologian tunnilla ottamaan kuvia piirustuksista joita taululle on tehty jos en itse ole niitä osannut tehdä.
Uskonnossa on tehty paljon keynote esityksiä.
Englannin ja ruotsin sanoja on pystynyt kertaamaan quisletissa.
Otin paljon kuvia, tein omia muistiinpanoja ja luin netistä muiden tekemiä ohjeita esimerkiksi englannissa luin paljon kielioppeja netistä.
21. Miten iPadia ja eri sovelluksia/toimintoja olisi voinut käyttää tehokkaammin eri aineissa.
Opettelemalla käyttöä
Ei mitenkään
Matematiikassa esim taulukkolaskentaa.
Kurssimateriaalin luominen ja käyttäminen esim biologiassa
Pidin erittäin paljon ruotsin kirjoitelmista saamistani äänitetyistä ja samalla havainnollistetuista palautteista ja hyvistä perusteluista niiden mukana. Tätä toivoisin muihin aineisiin!
Vieraissa kielissä mallia olisi voinut ottaa siitä miten laitetta käytetään ruotsissa. Reaaliaineissa aineistoa olisi voitu hakea enemmän netistä, vaikkakin erilaisia dokumentteja ja uutisia hyödynnettiin hyvin erityisesti psykologiassa, filosofiassa sekö YHssa.
Sitä olisi voinut käyttää monipuolisemmin esimerkiksi historiassa. Itse vannon opetusvideoiden puolesta, joten silloin tällöin dokumentti olisi virkistynyt. Myös liikunnassa oltaisiin voitu hyödyntää iPadia esim suunnistuksessa?
Musiikissa oltaisiin voitu ladata joitain apseja joilla voisi soittaa.
Biologiassa ja maantiedosta olisi voinut enemmän hyödyntää iPadia koska tunnilla ei muuten käytetty oikeastaan iPadia kun muistiinpanojen kopioimisen ja tehtävien tekoon.
22. Millaiset iPadia ja sen eri sovelluksia/toimintoja hyödyntävät opetustavat olivat sinusta toimivimpia?
En tiedä
keynote esitykset olivat hyviä, kun ne jaettiin iTunesU:hun tai showbiehen.
Omatoiminen työskentely.
Hyvin tehty kurssimateriaali itunesu:ssa
Juuri ne yllämainitut äänitetyt ja hyvin havainnollistetut palautteet.
Parasta oli showbie! Oppimisen kannalta oli todella hyvää kun palautteen sai säilöttyälaitteelle, jolloin tehdyistä virheistä pystyi todella oppimaan jälkikäteenkin.
Erilaiset videot ja esitelmät, joita teimme eri tunneilla. Esimerkiksi bookcreator oli kätevä erilaisten oppimismateriaalien luomiseen.
Showbie on ollut hyvä, koska sen kautta on saanut tehtävät ja voinut kysyä opettajalta myös apua jos jotain ei ole ymmärtänyt.
Pidin todella paljon psykologian opetustavasta eli opettaja jakoi materiaalin iPadille ja sen mukaan sai edetä. Ruotsissa käytettiin paljon iTunesU:ta ja se oli todella hyvin tehty oppimisympäristö ja opin mielestäni hyvin sillä tavalla.
23. Miten se, että käytössäsi oli henkilökohtainen laite, vaikutti opiskelutekniikkaasi oppitunneilla ja kotona läksyjen teossa?
Monipuolisti ja hyödyllisempi näin
Helpotti paljon. Myös tehtävät sai palautettua opettajalle, vaikka ei kouluun olisikaan päässyt.
Sai tehdä tehtävät omaan aikatauluun sopivaksi ja jatkaa niitä helposti milloin halusi.
Omien muistiinpanojen saatavuus ja tehtävien palautus kotoa oli hienoa
Sai tehdä tehtävät ja muistiinpanot juuri sillä omalla tavalla, mikä hyödyntää minua itseäni juuri eniten.
Kun laite oli henkilökohtainen sen kautta opiskeluun panosti enemmän.
Se auttoi, kun kaikki tieto oli jatkuvasti saatavilla: tiettyjä asioita voi kerrata ja tiettyjä oppia eteenpäin omas tahtia. Myös läksyjen teko oli mielekkäämpää, kun ei tarvi suurta kasaa erilaisia tarvikkeita vaan pelkkä iPad riittää.
Kun laite on henkilökohtainen, voi aloittaa jotain tehtävää ja jättää kesken ja jatkaa seuraavana päivänäkin.
Mielestäni oli hyvä että Ipad on henkilökohtainen, koska silloin voi tehdä paljon paremmin omia juttuja ja se on niinkuin oma ja kotona pystyy palaamaan tehtäviin ja katsomaan aineistoa ja kertaamaan. Olisi aika hankalaa jos sama iPad olisi monien käytössä.
24. Miten iPadin käyttöönotto opetuksessa ja opiskeluvälineenä vaikutti tuntiaktiivisuuteesi?
Paransi
Joskus se saattoi heikentää tuntiaktiivisuuttani, mutta pääasiassa se helpotti työskentelyä.
Tehtävät oli helppo tehdä tunnilla iPadilla ja pystyin yleensä keskittymään oleelliseen.
Ei vaikutusta
Ehkä alussa, kun opiskelu oli lukiossa iPadin kanssa niin paljon rennompaa kuin yläasteella, tuntiaktiivisuudessa olisi ollut parannettavaa. Kun vihdoin aloin tajuamaan, että laitteesta voisi olla apua oppimiseen, niin laitteesta on ollut pelkkää hyötyä.
Ei vaikuttanut mitenkään negatiivisesti omaan aktiivisuuteen.
Se vaikutti tietyllä tasolla positiivisesti: esimerkiksi kun jotain tehtiin yhdessä iPadilla oli pakko seurata ettei jäänyt jälkeen. Toisaalta voi väittää, että aina huomio ei ollut jakamatonta kun on koko maailma ns klikkauksen päässä, mutta mielestäni iPad ei vaikuta negatiivisesti juuri, sillä jos joku ei halua seurata opetusta ei siitä voida syyttää iPadia: jos sitä ei olisi niin kyseinen henkilö todennäköisesti piirtelisi ja selaisi puhelinta iPadin sijaan.
iPadin käyttöönotto heikensi aluksi tuntiaktiivisuuttani, mutta kun oli päässyt ohi siitä alkuvaiheesta, olen huomannut sen parantavan tuntiaktiivisuuttani.
Aluksi ipad oli niin mahtava juttu ja ajatteli että voi pelata kaikki tunnit, mutta kuitenkin aika nopeasti siihen kyllästyi ja kun alkoi oppia käyttämään iPadia hyödyksi opiskelussa niin se on ollut todella hieno lisä opiskeluun. Nyt kun ajattelee, että lukion olisi suorittanut ilman iPadia niin tuntuu todella oudolta koska iPadilla tieto on ollut koko ajan saatavilla ja nopeasti etsittävissä.
25. Miten iPadien käyttö vaikutti osaamisen arviointiin? Onko arviointi mielestäsi monipuolistunut iPadien myötä, vai perustuuko se edelleen liikaa kurssikokeeseen?
Juu on monipuolistunut
Monipuolistunut.
Henkilökohtaista arviointia sai enemmän ja palautteet nopeasti/monipuolisesti.
Perustuu edelleen kurssikokeeseen
Arviointi on monipuolistunut huomattavasti ja on itsellekin tullut jotenkin helpommaksi "kyseenalaistaa" omia arvosanoja, mikä on mielestäni hyvä asia.
Arvionti on monipuolista. Motivaatio pysyy yllä läpi kurssin, kun iPadilla tehdyillä tehtävillä on merkitystä loppuarvioinnnissa.
Arviointi on monipuolistunut ja osaamista pystyy näyttämään monella tavalla: explain everything, showbie ja iMovie. Numero ei enää tule suoraan koenumeron mukaan.
Matematiikassa iPadia ei edes käytetty joten arviointi ei siellä ole monipuolistunut.
Historiassa on pystytty tekemään hienompia esitelmiä iPadin avulla jotka vaikuttavat numeroon.
Mielestäni se on monipuolistunut.
26. Teitkö opintojesi aikana kokeita iPadilla? Kerro mielipiteesi niistä (plussat ja miinukset).
Toimi hyvin
Tein, iPadilla on mukavampi tehdä. Jos haluaa lisätä tekstiä johonkin väliin tai ottaa pois, on paljon helpompi tehdä se iPadilla.
Tein parin. Minusta esseekokeet oli mukava tehdä iPadilla, sillä oli helppo tehdä muutoksia. Muunlaiset kokeet on taas mukavampi tehdä käsin.
Kyllä, kokeita on mukavampi kirjoittaa ipadilla kuin kynällä
Tein kokeita iPadilla. Pidin kokeista, vaikka niissä ei muuta eroa ollutkaan kuin iPadilla kirjoittaminen. Olisi mahtavaa jos laitetta hyödynnettäisiin kokeissa muutenkin kuin nopeamman kirjoittamisen ja tarkistamisen takia.
Esseekokeessa ipad on ehdoton ykkönen, sillä sen avulla kirjoittamisen kanssa uskaltaa ottaa enemmän riskejä sekä olemaan monipuolisempi. Ipad toimiikin parhaiten esseekokeessa, joissa saa olla käytössä eri aineistoja. Kuitenkin jos muistiinpanoja tai nettiä saa käyttää on riskinä aina lunttaaminen, mikä on selvä miinus.
Tein useita. Mielestäni se helpotti kirjoittamista usein ja varmasti opettajallekkin tarkastaminen on ollut helpompaa, kun käsialasta saa selvää. iPadilla kokeet on kätevämpi tehdä, mutta myös ihmisten on helpompi luntata.
Tein kokeita iPadilla,
Miinukset: iPadilla on hitaampi kirjoittaa
Plussat: Selkeämpi käsiala, helpompi mennä takaisin johonkin kohtaan korjaamaan tai lisäämään asiaa.
Tein muutamia kokeita. Yksi suuri plussa oli se, että kun kirjoitti esseetä niin väliin pystyi lisäämään helposti tekstiä eikä tarvinnut pyyhkiä aiempaa tekstiä pois että sitä pystyi lisäämään. Toinen hyvä puoli oli se että kädet ei väsy niin paljoa kun käsillä kirjoittaessa.
27. Miten laitteiden käyttöönotto vaikutti mielestäsi palautteen saamiseen eri tehtävistä?
Paransi
Paransi sitä.
Sen saa nopeammin ja henkilökohtaosesti.
Nopeampaa ja helpompaa.
Positiivisesti! Palaute on helpommin saatavilla ja näkyvillä vielä jälkeenpäinkin.
Positiivinen vaikutus! Palaute säilyy itsellä ja siitä pystyy oppimaan jälkikäteenkin.
Palaute monipuolistui ja se oli kattavampaa.
Palautteen saa nopeammin ja opettaja voi antaa sen joko kirjallisena tai suullisena.
Palautteen antaminen on ollu mielestäni hyvää ja monipuolista alusta alkaen.
28. Jos sinun pitäisi poimia iPadilla tekemistäsi kurssitöistä paras (luova, mieleenpainuva, monipuolinen, opit siitä eniten), mikä se olisi?
En osaa sanoa
Varmaan jokin esitelmä book creatorilla.
Keynotella eräs uskonnon esitelmä.
Joku diaesitys äidinkielentunnilla esimerkiksi
Luultavasti ruotsin kirjoitelmista kootut kirjat. Ensin itse kirjoitetut ja sitten opettajan palautteen saaneet tehtävät kirjoitettiin vielä kerran puhtaaksi. Kyllä siinä oppii.
Olen myös tehnyt kirjoituksiin valmistautuessani yhteiskuntaopin kursseista keynote-esityksiä itselleni ja ne olivat myös todella hyvänä apuna.
Parhaiten on jäänyt mieleen ruotsin kurssia varten tehty infinitiivi+att sana/komedia -iMovie video. Siinä sai yhdistää niin teknillisen osaamisen, ruotsin kielen osaamisen kuin myös oman luovuuden.
Poimiminen varmaan kirjallisuuden diplomin. Se oli ainakin työmaa ja opetti muunmuuassa kärsivällisyyttä ja mukavuusalueelta poistumista.
Varmaan uskonnon tunnilla tehty iMovies elokuva pätkä raamatun tapahtumista.
Varmaankin yksi näytelmä minkä teimme ja iMoviella tehdyt jutut.
29. Kerro kokemuksesi ja terveisesi iPadien käytöstä ja käytön kehittämisestä lukiossa. Millainen kokemus iPadien käyttö oli opiskelussa?
Juu koska se on toimiva
Suosittelisin. iPad helpottaa opiskelussa kaikkea. Se nopeuttaa kirjoittamista, tehtäviä voi palauttaa opettajille mistä vaan, tehtävien arvioinnit saa paljon nopeammin takaisin ja opiskelu itsenäisesti on helpompaa.
Suosittelisin. Se on mielestäni toimiva ja monipuolinen.
Suosittelen muillekki kouluille koska se on ollut positiivinen opiskelua helpottava kokemus
IPadien käyttö on huippua ja on mahtavaa, että koululla on niin osaavaa porukkaa auttamassa ja kehittämässä toimintaa laitteiden kanssa!
iPadin käyttö on ollut todella mielenkiintoista ja opettavaista! Kuitenkin pitäisi pyrkiä opettamaan jossain muodossa myös perinteisen tietokoneen käyttöä (jos oppilas ei osaa), sillä jatko-opinnoissa suurelti osin käytetään perinteistä tietokonetta ipadin sijaan.
iPadin käyttö oli positiivinen kokemus. Se ainakin itseni kohdalla tuki ja kehitti opintojani. Suosittelisin toisille lukioille vastaavaa mallia ja uskon että tämä tulee leviämään laajempaankin tietoisuuteen.
IPadien käyttö opiskelussa on ollut uusi kokemus, ja voisin suositella iPadeja muihinkin kouluihin. Koska iPadi mahdollistaa monipuolisemman koulunkäynnin.
Suosittelisin tätä mallia kenelle tahansa, koska tämä on suuri helpotus opiskelussa ja on ollut mahtavaa että on saanut kokea lukio-opinnoissa iPadia. Olen tykännyt tämän koulun opetustavoista ja tästä ipad hankkeesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti