28.8.14

Majakkakoulu tiennäyttäjänä/Mirjami Hyttinen
Torstaina 28.8. opettajien iPad opetuksessa -koulutuspäivä toi Ylitornion lukiolle yhdeksisenkymmentä opettajaa eri puolilta Lappia. Lukion rehtori Sari Lantto aloitti koulutuksen antamalla yleiskuvan siitä, miten iPadeja hyödynnetään lukion opetuksessa eri tavoin: kurssimateriaalia löytyy iTunesU:sta ja tehtävät palautetaan sähköisesti Showbie-ympäristöön, jonne opettaja korjaa ne sähköisesti. Palaute voi olla paitsi kirjallinen, myös opettajan nauhoittama suullinen palaute oppilaalle. Tabletista tulee ennen kaikkea oppilaan oma työväline.

Ylitornion yhteiskoulun lukio on yksi Suomen kahdeksasta Apple Lighthouse -koulusta ja ainoa Pohjois-Suomesta. Majakkakoulu-tunnuksen voi saada iPadien monipuolisesta hyödyntämisestä opetuksessa.

It-pedagogi Hanna Björkell ITronic Oy:stä kertoi, mitä vahvuuksia tablettiopiskelussa on. Tärkeintä on oppijan oma aktiivisuus ja tekemällä oppiminen, ei ohjelmien paljous. Koulutuspäivä koostuikin paljolti tekemällä oppimisesta. Kaikissa tabletin ohjelmissa toimii samantyyppiminen logiikka, joka on enemmän tunnuksia kuin vaikeita sanoja ja käsitteitä. Tämä auttaa etenkin oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita. ITronic OY:stä Vaasasta mukana päivässä olivat Hanna Björkell ja Robban Granholm.

Apple-kouluttaja Timo Kainulainen Lappeenrannasta opasti esitysohjelma Keynoten ja elokuvanteko-ohjelma IMovien käyttöön. Iltapäivällä esittelyssä ja kokeilussa oli lisää ohjelmia, muun muassa Explain everything ja Book Creator. Tablettityöskentelyn etuja on esittämistapojen monipuolisuus ja motivoivuus. Monet nuoret ovat tottuneet käyttämään tablettia viihdekäyttöön; koulun haasteena on opettaa nuori käyttämään sitä oppimisen palveluksessa. Tietojen opettelusta on tärkeä pyrkiä kohti tiedon ja ymmärtämyksen rakentamista, oppimisen prosessia. 

Lukion seitsemän iPad-tutoria olivat koko päivän mukana koulutuksessa auttamassa ja neuvomassa opettajia ongelmakohdissa. "I am your personal trainer", olen henkilökohtainen valmentajasi, luki tutorien paitojen selässä.
Opettajilla oli myös mahdollisuus käydä seuraamassa käytännössä, miten iPadeja hyödynnetään Ylitornion lukion opetuksessa matematiikassa, kielissä, reaaliaineissa ja äidinkielessä.

Äidinkielen työpajassa ykköset havainnollistivat vieraille, miten opetuksessa käytetään oppikirjan tapaan ITunesU- kurssiympäristöä, miten tehtävät palautetaan Showbiehen ja miten kirjoitetaan Pages-ohjelmalla. Opettaja antaa töistä sähköisen palautteen. Sähköisiä kirjoja löytyy IBooksista, jossa oppilailla on parhaillaan luettavana Juhani Ahon romaani Juha. IPad-tutor Jonne Lassheikki näytti kaikille, miten sama kirja löytyy koneelta myös ääneen luettuna. Tämä auttaa hitaampia lukijoita selviämään luku-urakastaan.

Työpajassa esiteltiin myös yhden ryhmän Mind mapperilla työstämä miellekartta. Ryhmillä on tulossa Skypen kautta tapahtuva keskusteluyhteys Pellon lukion ykkösten kanssa. Tietotekniikka tarjoaa välineitä ylittää ajan ja paikan rajoja. Tämäntyyppisiä vuorovaikutustaitoja nuoret tarvitsevat sekä tulevissa opinnoissaan että työelämässä.

Tabletin hyviä puolia on esittämistapojen monipuolisuus: samassa paketissa on kamera, videokamera, nauhuri ja kirjoituskone. Tiedonhaku sujuu nopeasti ja vaivattomasti.

- Koulutuspäivä sujui hyvin ja verkko toimi moitteettomasti. Erityisesti kiitettiin oppilastutoreita hienosta panoksesta päivässä, totesi rehtori Sari Lantto. - Täytyy sanoa, että olen iloinen ja ylpeä koulustamme ja sen hyvästä työstä.

18.8.14

Vihdoin blogin kimppuun!

VOTE-hanke oli meidän lukiollemme varsinainen onnenpotku. Koskaan aikaisemminen en ole saanut olla osallisena hankkeessa, joka olisi muuttanut koulun toimintaympäristöä yhtä kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi. Projekteilla on ollut ikävä kyllä tapana syntyä, elää vahvasti, isolla liekillä roihuten ja hiipua hiljaa pois ensi-innostuksen laannuttua. VOTE jäi elämään lukiomme arkeen tavalla, jota emme enää hankkeeksi tunnista. Me vain yksinkertaisesti toimimme tänään eri tavalla, kuin pari vuotta sitten. Paluuta entiseen ei ole. VOTE2-hankkeen tarkoitus on jatkaa tällä tiellä, mutta avata toimintaamme hieman enemmän ulospäin siten, että hankkeen tulokset ja tuotokset olisivat toistenkin käytettävissä. 

Se, että kirjoittelen tätä ensimmäistä postaustani joulukuussa (!) kertoo, että syksy on ollut intensiivinen. Paljon on tehty, vähän on dokumentoitu. Päässä ovat ainakin minulla rehtorina pyörineet (ehkä liikaakin) lukioverkon rahoitus- ja järjestäjämuutokset. On ollut todella raskasta yrittää tehdä erinomaista työtä koulutuksen kehittämisessä, kun mieltä painaa ajatus siitä, teemmekö tätä turhaan? Olen päätynyt vastaamaan itselleni, että emme tee. Talossa olevat nuoret ansaitsevat vain parasta, tulevaisuutta ei saa surra tämän hetken kustannuksella.

p.s. Vaikka kirjoittelen nämä jutut joulukuussa, muutan julkaisupäivämäärät oikeille kuukausille. Näin blogi on helpompi hahmottaa. Ennen joulua julkaisupäivämäärätkin pitäisivät olla ajan tasalla.

5.8.14

Tästä alkaa VOTE 2

Opetushallitus on myöntänyt Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiölle valtionavustuksen VOTE 2 -hankkeeseen.

VOTE2-hankkeen tavoitteiksi olemme kirjanneet:

  • jatkaa VOTE-hankkeessa kehitettyjen tvt:n opetus- ja opiskelukäyttöä edistävien käytäntöjen toimintamallien ja palveluiden levittämistä laajemmalle käyttäjäkunnalle
  • hioa kehitettyjä käytäntöjä ja toimintamalleja edelleen ja tukea niiden käyttöönottoa opetuksessa ja oppimisessa
  • koota kehitetyt käytännöt, toimintamallit ja palvelut yhteen ja tuotteistaa siten, että niitä voitaisiin hyödyntää oman kohderyhmämme lisäksi valtakunnallisestikin
Hankkeen konkreettisiksi tuloksiksi olemme kirjanneet:
  • iTunesU-kurssiympäristössä julkaistavat kurssit
  • sähköinen, avoin tehtävänanto-opas eri oppiaineissa
  • sähköisiä mallikokeita eri oppiaineisiin
  • sähköisiä itsearviointitehtäviä
  • sähköinen, avoin julkaisualusta opiskelijatöille.