24.5.13

iPadin käytöstä matematiikan ja fysiikan opetuksessa/Markus Pessa

Opiskelijat käyttävät iPadia matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskellessaan varsin vaihtelevasti. Osa heistä tekee tuntimuistiinpanot iPadilla, tällöin käytössä on yleensä Notability, joka mahdollistaa myös käsin kirjoittamisen tekstin joukkoon ja tietysti kuvien ja kuvaajien liittämisen. Osa pysyttelee kynä-paperi -linjalla.

Matematiikan opetuksessa olen itse käyttänyt mm. Scientific Graphing Calculator ja Quick Graph+ -appseja. Näiden avulla saa graafisen laskimen ominaisuudet näppärästi valkokankaalle tai omien muistiinpanojen joukkoon kuvina. Muutamalla kurssilla olen luonut iTunes Universityyn kurssiympäristön, joita olen hyödyntänyt lähinnä tehtävien ratkaisujen läpikäymisessä. iTU toimii myös mainiosti opetuksen eriyttämisessä. Oppilaiden työskennellessä useampien eri tehtävien kimpussa opettaja voi keskittyä tiettyyn tehtävään taululla, kun nopeammin etenevät opiskelijat voivat saada apuja haastavampiin tehtäviin vaikkapa opettajan iTU:hun lataamista materiaaleista. Opetusvideoiden tuottaminen omiin iTU -materiaaleihin onnistuu myös pienen harjoittelun jälkeen. Opetusvideot toimivat mainiona lisänä opiskelijan opiskellessa kotona, mutta eivät poista tarvetta käsitellä opiskeltavaa asiaa huolellisesti myös oppitunnilla. Tällaisten videoiden työstämiseen tarvitsee jatkossa keskittyä enemmän.

Fysiikan tunneilla olen käyttänyt mm. DataAnalysis -appsia mittaustulosten käsittelyyn, opiskelijoiden käyttöön se ei ole vielä vakiintunut. Fysiikan opetuksessa tulen jatkossa hyödyntämään iPadia oppilastöiden taltioinnissa ja raportoinnissa. Olen myös jakanut opiskelijoille Notabilityllä laadittuja muistiinpanojen runkoja, joita sitten on pitänyt täydentää joiltakin osin, usein lähinnä esimerkkilaskuin. Kotitehtäviä olemme välillä käyneet läpi siten, että ennalta määrätty opiskelijapari on laatinut omat ratkaisunsa iPadilla ja ne on sitten yhdessä pohdittu valkokankaalla. Tällä tavalla olemme koittaneet säästää aikaa tunnin alusta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti