28.8.14

Majakkakoulu tiennäyttäjänä/Mirjami Hyttinen
Torstaina 28.8. opettajien iPad opetuksessa -koulutuspäivä toi Ylitornion lukiolle yhdeksisenkymmentä opettajaa eri puolilta Lappia. Lukion rehtori Sari Lantto aloitti koulutuksen antamalla yleiskuvan siitä, miten iPadeja hyödynnetään lukion opetuksessa eri tavoin: kurssimateriaalia löytyy iTunesU:sta ja tehtävät palautetaan sähköisesti Showbie-ympäristöön, jonne opettaja korjaa ne sähköisesti. Palaute voi olla paitsi kirjallinen, myös opettajan nauhoittama suullinen palaute oppilaalle. Tabletista tulee ennen kaikkea oppilaan oma työväline.

Ylitornion yhteiskoulun lukio on yksi Suomen kahdeksasta Apple Lighthouse -koulusta ja ainoa Pohjois-Suomesta. Majakkakoulu-tunnuksen voi saada iPadien monipuolisesta hyödyntämisestä opetuksessa.

It-pedagogi Hanna Björkell ITronic Oy:stä kertoi, mitä vahvuuksia tablettiopiskelussa on. Tärkeintä on oppijan oma aktiivisuus ja tekemällä oppiminen, ei ohjelmien paljous. Koulutuspäivä koostuikin paljolti tekemällä oppimisesta. Kaikissa tabletin ohjelmissa toimii samantyyppiminen logiikka, joka on enemmän tunnuksia kuin vaikeita sanoja ja käsitteitä. Tämä auttaa etenkin oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita. ITronic OY:stä Vaasasta mukana päivässä olivat Hanna Björkell ja Robban Granholm.

Apple-kouluttaja Timo Kainulainen Lappeenrannasta opasti esitysohjelma Keynoten ja elokuvanteko-ohjelma IMovien käyttöön. Iltapäivällä esittelyssä ja kokeilussa oli lisää ohjelmia, muun muassa Explain everything ja Book Creator. Tablettityöskentelyn etuja on esittämistapojen monipuolisuus ja motivoivuus. Monet nuoret ovat tottuneet käyttämään tablettia viihdekäyttöön; koulun haasteena on opettaa nuori käyttämään sitä oppimisen palveluksessa. Tietojen opettelusta on tärkeä pyrkiä kohti tiedon ja ymmärtämyksen rakentamista, oppimisen prosessia. 

Lukion seitsemän iPad-tutoria olivat koko päivän mukana koulutuksessa auttamassa ja neuvomassa opettajia ongelmakohdissa. "I am your personal trainer", olen henkilökohtainen valmentajasi, luki tutorien paitojen selässä.
Opettajilla oli myös mahdollisuus käydä seuraamassa käytännössä, miten iPadeja hyödynnetään Ylitornion lukion opetuksessa matematiikassa, kielissä, reaaliaineissa ja äidinkielessä.

Äidinkielen työpajassa ykköset havainnollistivat vieraille, miten opetuksessa käytetään oppikirjan tapaan ITunesU- kurssiympäristöä, miten tehtävät palautetaan Showbiehen ja miten kirjoitetaan Pages-ohjelmalla. Opettaja antaa töistä sähköisen palautteen. Sähköisiä kirjoja löytyy IBooksista, jossa oppilailla on parhaillaan luettavana Juhani Ahon romaani Juha. IPad-tutor Jonne Lassheikki näytti kaikille, miten sama kirja löytyy koneelta myös ääneen luettuna. Tämä auttaa hitaampia lukijoita selviämään luku-urakastaan.

Työpajassa esiteltiin myös yhden ryhmän Mind mapperilla työstämä miellekartta. Ryhmillä on tulossa Skypen kautta tapahtuva keskusteluyhteys Pellon lukion ykkösten kanssa. Tietotekniikka tarjoaa välineitä ylittää ajan ja paikan rajoja. Tämäntyyppisiä vuorovaikutustaitoja nuoret tarvitsevat sekä tulevissa opinnoissaan että työelämässä.

Tabletin hyviä puolia on esittämistapojen monipuolisuus: samassa paketissa on kamera, videokamera, nauhuri ja kirjoituskone. Tiedonhaku sujuu nopeasti ja vaivattomasti.

- Koulutuspäivä sujui hyvin ja verkko toimi moitteettomasti. Erityisesti kiitettiin oppilastutoreita hienosta panoksesta päivässä, totesi rehtori Sari Lantto. - Täytyy sanoa, että olen iloinen ja ylpeä koulustamme ja sen hyvästä työstä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti