16.1.14

Teknologia häivyttää kuntarajat/Mirjami Hyttinen

Pellon ja Ylitornion lukiot ovat pitkään tehneet yhteistyötä teknologiaa hyödyntäen. Abien tekstitaidon kurssilaiset kävivät ensin ryhmittäin samanaikaiset keskustelut kiinnostaviksi katsomistaan kolumneista skypessä. Pellolaisilla opiskelijoilla on kannettavat ja ylitorniolaisilla iPadit. Ensimmäisessä keskustelussa kukin ryhmä valitsi julkisesti käytävien keskustelujen aiheet itse valitsemiensa kolumnien joukosta ja pohjusti julkisesti käytävää keskustelua. Pienen ryhmän kanssa on helpompaa aloittaa tutustuminen.

Koko luokan edessä käytiin 8.1. julkiset keskustelut valituista kolumneista. Aiheet käsittelivät suomalaisuutta, kiltteyttä ja nuorison aikuistumista. Lopuksi keskustelijat kirjoittivat uutisen käydyistä keskusteluista. Ohessa katkelmia uutisista.

- Yksi keskustelu käytiin Markku Torkon Lapin Kansan nettisivuilta 21.11.2013 julkaistusta kolumnista "Tällainen olet, suomalainen". Keskustelijoiden mielestä kolumni oli kärkäs ja yksipuolinen tuoden vain huonot asiat. Kolumni oli kuitenkin keskustelijoiden mielestä positiivinen. Keskustelijoiden mielestä Torkon käsitys oli suomalaisista on vanhentunut, sillä nykyään suomalaiset ovat monipuolisesti menestyneitä kansainvälisesti niin urheilun, kulttuurin kun koulutuksen sarallakin, selosti yksi kurssilaisista käytyä keskustelua.

- Vaikka yhteys hieman pätki, keskustelu lähti luontevasti rullaamaan, vaikkeivät oppilaat tunteneetkaan toisia entuudestaan lähes lainkaan. On hienoa, että oppilaitoksilla on varaa käyttää teknologisia laitteita, koska se mahdollistaa tällaisen kahden kunnan välisen yhteistyön mainiosti. Kurssin sisältö kaipaa aina hieman muutettavaa ja erilaisuutta, ja sitä skype-keskustelut tarjoavat mainiosti, toteaa abiturientti Johanna Niskanen.

Teknologian avulla voi hienosti ylittää ajan ja paikan esteitä. Yhteistyö naapurilukion kanssa on sinänsä tärkeää ja avartavaa, sillä siinä opiskelijat tottuvat hyödyntämään teknologian viestintään tarjoamia mahdollisuuksia. Pellolaisilta tuli tänä vuonna ajatus siitä, että keskustelut käytäisiin ensin ryhmittäin, jotta luokan edessä käytävä keskustelu olisi helpompaa ja luontevampaa. Minusta tämä oli mainio ajatus.

Samantyyppisellä konseptilla olemme keskustelleet myös äi2-kurssilaisten kesken novelleista. Ryhmät kävivät novellikeskustelut kukin keskenään, referoivat sitten oman novellianalyysinsa omalle luokalle, ja vielä edessä on palautekeskustelu yhteistyöstä. Useimpien ryhmien keskustelut onnistuivat hyvin.

Työelämässä käytetään yhä enemmän etäkokouksia ja muuta etäviestintää. Oikeastaan olen ollut iloinen välillä tapahtuneesta yhteyden pätkimisestäkin, koska sitä tapahtuu oikeassa elämässäkin. Keskustellessa oppii, miten pitää toimia, jos ei kuule toisen sanomaa: - Anteeksi, nyt pätki, toistaisitko äskeisen?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti