6.2.13

Kansainvälisiä tuulia haistelemassa

Joulukuun lopussa meille avautui mahdollisuus osallistua tammikuussa Lontoossa pidettävään BETT 2013 -messutapahtumaan. Päätös osallistumisesta ei ollut aivan helppo, sillä matkustaminen periferiasta maailman metropoliin maksaa paljon. Nyt voi todeta, että osallistuminen kannatti. Lontoon viikon anti vaikuttaa aivan varmasti myönteisesti hankkeeseemme.

Messuilla esiteltiin uusinta opetusteknologiaa sekä tvt:n pedagogista käyttöä opetuksessa. Koska tapahtuman tarjonta oli niin laaja, päätimme lähteä matkaan isolla porukalla. Meiltä mukana olivat minun lisäkseni äidinkielenopettaja Mirjami Hyttinen, matemaattisten aineiden opettaja Markus Pessa ja opinto-ohjaaja Seija Holster. Teimme tapahtumaan jokaiselle oman aikataulun, jotta saisimme kerättyä mahdollisimman monipuolista tietoa eri oppiaineiden näkökulmasta. Itse osallistuin mm. Leaders' Summit - luennoille ja pääsin kuulemaan tvt:n opetuskäytöstä Iso-Britanniassa, Suomessa (Pasi Sahlgren ja Mobiluck- tiimi), Norjassa ja Etelä-Afrikassa. Oli todella mukavaa huomata, että olemme tehneet hyvän päätöksen hankkiessamme opiskelijoillemme henkilökohtaiset tablet-laitteet. Lähes jokainen puheenvuoro korosti henkilökohtaisen laitteen merkitystä opiskelijan motivaatiolle ja oppimistulosten paranemiselle. Yhden messupäivän aikana saimmekin kuulla nimenomaan iPadin opetuskäytön esimerkkejä eri oppilaitoksissa Iso-Britanniassa. Tämän Applen järjestämän päivän luennoitsijat olivat todella inspiroivia! Mukaan tarttui monenlaisia ajatuksia opetuksen kehittämisestä omassa oppilaitoksessa.

Ajatuksia messujen jälkeen (Mirjami Hyttisen kirjoittama lehtiartikkeli)

- Maailma, jossa nuoret elävät vapaa-aikanaan, on monimuotoinen yhteisöllisyyden ja tiedon sekä kokemusten jakamisen ekosysteemi ja se on muuttunut viime vuosina enemmän, kuin koulumaailma. Uuden opetusteknologian ansiosta koulun ja muun maailman välinen ero on kuitenkin madaltumassa ja raja oppitunnin ja sen ulkopuolisen ajan välillä hälventymässä, kertoi rehtori Sari Lantto terveisinään opetusteknologiaa käsitteleviltä Bett-messuilta Lontoosta. Noin 20 000 ihmisen tapahtumassa esittelyssä oli erilaisia ohjelmia ja laitteita sekä uutta opetusteknologiaa, mutta päivillä luennoitiin paljon myös pedagogiikasta ja oppimisesta. Maailma tulee tekniikan mukana kouluun. Tiedon siirtämisen sijasta suurin osa oppitunnista pitäisi käyttää tiedon soveltamiseen ja aktiiviseen tekemiseen.

– iPadit ja eri appsit eivät ole itsetarkoitus, monessa puheenvuorossa todettiin, että tutkimusten mukaan henkilökohtaisen laitteen ja sen tarjoamien monipuolisten sisältöjen avulla opiskelijoiden opiskelumotivaatio ja sen myötä tulokset todellakin paranevat. Samaan johtopäätökseen oli päästy Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Suomen, Norjan, Intian ja vaikkapa Etelä-Afikankin koulukokeiluissa. Vakuutuin erityisesti "Flipped learning"-pedagogiikasta, sillä sen takana on ajatus jokaisen opiskelijan yksilöllisen oppimistavan huomioimisesta ja oppitunnille varatun ajan käyttämisestä aktiiviseen tekemiseen, Lantto totesi. - Ajatus ei ole uusi, mutta tapa, jolla se toteutetaan teknologiaa hyödyntämällä on mielenkiintoinen, hän jatkoi.

- Ehkä päällimmäiseksi jäi myönteinen käsitys ihmisestä, siitä kuinka jokaisella on mahdollisuus asettaa tavoitteita itselleen. Opettajan tavoitteena tulee olla myönteisen oppimisympäristön luominen ja jokaisen opiskelijan oppimisprosessin tukeminen. Vähintään yhtä tärkeää on, että opiskelija asettaa tavoitteita itselleen ja ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja oppimisestaan. Opettaja luo siis ympäristön ja on vastuullinen laadukkaasta ympäristöstä, opiskelija "laadukkaasta opiskelusta", totesi messuilla mukana ollut opinto-ohjaaja Seija Holster. Messuille osallistui neljä opettajaa Ylitornion yhteiskoulun lukiosta.

Oppiminen osaksi nuoren arkea

- Opiskelu ja oppiminen tulisi saada luonnolliseksi osaksi nuoren arkea, sanoi matematiikan opettaja Markus Pessa.- Oppimista tulisi tapahtua ajasta ja paikasta riippumatta. Opetusteknologian kehittyminen tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Ylitornion lukiossa käytössä olevat iPadit mahdollistavat aivan uudenlaisen oppimateriaalin tuottamisen. Oppimateriaalien avulla jokainen opiskelija voi varmasti käyttää sellaisia opiskelutapoja, jotka hänelle itselleen parhaiten soveltuvat. Samalla perinteinen malli, jossa opetus tapahtuu ainoastaan oppituntien puitteissa, kokee tulevaisuudessa suuren murroksen. Jatkossa oppituntien sisältöön saadaan toivottavasti enemmän jokaiselle opiskelijalle juuri sillä hetkellä parhaiten soveltuvia tehtäviä. Teknologiahuumassa pitää kuitenkin muistaa se tosiasia, että oppiminen on aina ensimmäisellä sijalla. Tavoitteet on siis pidettävä kirkkaana mielessä ja keksittävä uusia keinoja niiden saavuttamiseen, totesi Markus Pessa.

- Erilaisista workshopeista mielenkiintoisimpia olivat ne, joissa kävimme Applen kutsuvieraille tarjoaman koulutuspäivän puitteissa. Niissä tapasimme eri koulujen edustajia ja syvensimme vielä taitojamme monien appsien käytöstä. Suurin osa appseista oli sellaisia, joita myös opiskelijoiden laitteista löytyy jo valmiiksi tällä hetkellä. Päivän päätteeksi meillä oli kaikilla melko selkeä visio siitä, kuinka saamme laitteesta parhaat tehot irti omissa oppiaineissamme, kertoi Markus Pessa.

- Myös erilaisia oppijoita tekniikka voi palvella upeasti antamalla mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen ja erilaisiin opetusmateriaaleihin, lisäsi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Mirjami Hyttinen. - Applen tapahtumassa perjantaina erityisesti professori Bill Rankinin luentojen sisältö ja havainnollinen tapa luennoida jäi mieleen. Hän korosti sitä, että nykymaailman monimutkaisuus panee haasteita myös koululle. Siksi on tärkeä hyödyntää eri tieteenaloja ja tekniikkaa, jotta nuorista kasvaa aikuisia, jotka pystyvät ratkaisemaan nykymaailman ongelmia. Tekniikka on yksi apuväline siinä, että nuorista kasvaa monissa verkostoissa toimivia ja monia eri menetelmiä käyttäviä neuvokkaita aikuisia.

iPadien hankinta kannatti

- Olen iloinen siitä, että meille hankittiin iPadit ja seuraavaksi voi iloita siitä, että ne ovat henkilökohtaiset, sanoi Seija Holster.- Se ei todellakaan ole jokaisen lukion tilanne, mikä keskusteluissa muiden koulujen edustajien kanssa tuntui aiheuttavan lähes hämmästystä. Appsit ovat osoittautuneet toimiviksi ja harjoittelu lisää osaamista. Sekin on mukavaa, että opettelemme käyttöä yhdessä opiskelijoiden kanssa, vuoroin toisiltamme oppien. Markus Pessa säesti: - Tämän matkan jälkeen koulussamme voidaan olla entistä vakuuttuneempia siitä, että resurssien kohdentaminen nimenomaan iPadien hankintaan oli oikea ratkaisu. Laitteen helppokäyttöisyys, monipuolisuus ja erilaisten appsien tuomat sisällöt puhuvat puolestaan. Laitteen tuomat mahdollisuudet ovat opiskelijoiden ulottuvissa hyvin lyhyen harjoittelun jälkeen, joten opetuksessa voidaan keskittyä nimenomaan sisältöön. Lisäksi se, että lukiossamme jokaisella opiskelijalla on käytössään oma henkilökohtainen laite, on juuri se suunta mihin opetusalan ammattilaiset ympäri maailmaa pyrkivät.

Kulttuurien kirjoa

- Vaikka päivät ja matkat olivat pitkiä, metrot ja junat tupaten täysiä ja hikisiä, Lontoo jäi mieleen kauniina kulttuurikaupunkina, ystävällisten ja kohteliaiden ihmisten asunpaikkana, totesi Seija Holster. - Monta viihtyisää hetkeä jäi mieleen: hyvää ruokaa viihtyisissä ruokaravintoloissa, pimenevän kaupungin valojen ihastelua, hiljentymistä vanhassa kirkossa. Iloitsimme myös opiskelijoidemme puolesta, joille koulu on mahdollistanut tänäkin lukuvuotena ulkomaanmatkan; se ei ole itsestäänselvyys. Yhteiskunta, sen eri kerrostumat ja luokat, sosiaalinen asema näyttäytyy suurkaupungissa selvästi: matkan taittaminen Porchessa tai risaisissa kengissä. Aterian nauttiminen hienossa ravintolassa tai kerjäten täyttyvä tai täyttymättä jäävä vatsa. Samanlaisia kuitenkin kaikki.

Englantilaiset olivat hyvin ystävällisiä ja avuliaita eri tilanteissa. Metron aamutungos taas jäi mieleen varsin epämiellyttävänä kokemuksena. Metro oli muutenkin varsinainen hajujen maailma. Koskettava hetki oli poikkeaminen lontoolaisessa anglikaanikirkossa, jossa oli mahdollisuus hiljentyä. Suurkaupungissa hiljaisuuden tilan merkityksen tajusi kirkkaasti. Kohtasimme siellä myös kodittomia.

- Jäin pohtimaan suomalaisuuden olemusta: tilan ja hiljaisuuden tarvetta, hymytöntä varautuneisuutta ja ujoutta. kertoi Mirjami Hyttinen. Suomalaisten ei ole aivan helppoa lähestyä toisia, sillä tuntuu, että meillä on vielä Impivaaraa sielussa. Sulavaan käytökseen ja ihmisten avoimeen, ystävälliseen kohtaamiseen on meillä matkaa. Tajusin tällä matkalla jälleen myös sen, miten tärkeitä koulun järjestämät kielimatkat nuorille ovat. Maailmalla oppii selviämään vain rohkeutta kasvattamalla ja hyviä kokemuksia saamalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti