29.4.15

Abien mielipiteitä VOTE-hankkeesta

Kevät on kulunut jälleen kohisten. Joululomalta palatessa minulla on tapana todeta, että kohta lauletaan Gaudeamusta, ja näinhän siinä on tänäkin vuonna käynyt. Aika on mennyt kuin siivillä.

Joulun jälkeen on pidetty yhdessä tutoreiden ja opettajien kanssa iPad-koulutusta Ylitornion kunnan työntekijöille ja reissattu ympäri Suomea kertomassa iPadien opetuskäytöstä. Koulun strateginen suunnittelutyö on käynnistynyt vauhdilla; olemme alkaneet visioida tulevaisuuttamme teknologiapainotteisena lukiona yhä suunnitelmallisemmin. Niin, ja minut on valittu ensimmäisten suomalaisten joukossa Applen ADE- koulutusohjelmaan! Kaikesta tästä teen oman päivityksen lähipäivinä.

Abit ovat olleet jo hetken vapaalla odotellen yo-kokeiden tuloksia. Viimeisenä opintosuorituksenaan he ovat kuitenkin vastanneet VOTE2-hankkeen kyselyyn, jonka tuloksia liitän tähän nyt hyvin epävisuaalisesti taulukkona (muokkaamatonta tekstiä...). Saamamme palaute on kannustavaa ja rakentavaa, myös kritiikki on osattava ottaa vastaan ja opiksi. Oman työn kehittäminen jatkuu..

3. Minkä perussovelluksen käytöstä lukiolla olisi pitänyt järjestää opiskelusi aikana enemmän koulutusta?
Taulukkolaskenta
6. Minkä sosiaalisen median käyttöä olisi voinut hyödyntää opetuksessa paremmin ja miten sitä olisi voinut käyttää?
Youtubessa muun muassa opetus-tv:n videoita olisin voinut hyödyntää enemmän.
Twitteriä olisi voinut käyttää enemmän esimerkiksi kielten opiskelussa.
17. Minkä opiskelukäytössä hyödyllisen sovelluksen käytöstä lukiolla olisi pitänyt järjestää opintojesi aikana enemmän koulutusta?
Google docs
Numbers
Dropbox
18. Miten iPadin käyttöönotto vaikutti mielestäsi eri oppiaineiden opetusmetodeihin, opetuksen kiinnostavuuteen, monipuolisuuteen tai yhteisöllisyyteen yleensä?
Alkukangertelun jälkeen, iPad on tehnyt monista kursseista mielenkiintoisempia jne... iPad on yleisesti auttanut minua henkilökohtaisesti kaikissa aineissa.
Opetuksista tuli kiinnostavampia ja monipuolisempia. Pitkien esseiden ja kirjoitelmien kirjoittaminen ei enää tuottanut hankaluuksia, kun iPadilla pystyi hyvin muokkaamaan tekstejä eikä käsikään väsynyt kirjoittaessa. IPadilla oli mukava tehdä mm. esitelmiä ja käsitekarttoja. Yhteydenototkin opettajien ja oppilaiden välillä helpottuivat huomattavasti.
Koulunkäynti muuttui mielenkiintoisemmaksi. Pidin siitä, että esimerkiksi reaaleissa sai tehdä muistiinpanoja ipadille ja tehdä erilaisia keynote-esityksiä niin asia jäi mieleen. Myös läksyt tuli tehtyä tehokkaammin.
Se, että oppitunneilla ja kotona lukiessa on voinut tehdä koko ajan vaivattomasti ja nopeasti muistiinpanoja Pagesiin on ollut minulle tosi hyödyllistä! Oppiaineet tuntuvat kiinnostavammilta ja aiheista saa laajemman käsityksen muistiinpanojen ja mindmappien avulla.
Ipadilla motivaatio nousi, sillä tehtävät oli helpompi tehdä. Opetus oli mielestäni jokseenkin sujuvampaa, sillä internetistä sai nopeasti esim. lisämateriaalia.
Kehitti tehokkaampaan suuntaan joka oppiaineessa.
Ipad helpotti huomattavasti opiskelua ja lisäsi myös kiinnostusta opiskella.
19. Miten iPadia olisi voinut käyttää tehokkaammin eri aineissa.
Ehkä fysiikassa/kemiassa voisi hyödyntää enemmänkin esimerkiksi vaikka Youtubessa olevia videoita, jotka liittyvät oppitunnin aiheeseen.
Esimerkiksi tekemällä enemmän diaesityksiä, joihin voisi upottaa taulukkolaskentaohjelmalla listattuja tutkimustuloksia ym.
Kielten opiskelussa internetiä olisi voinut käyttää hieman enemmänkin. Esimerkiksi englannin-/ruotsin-/saksankielisiä blogeja olisi voinut hyödyntää opiskelussa. Niiden sisältö on usein kuitenkin melko arkipäiväistä; matkustelua, opiskelua yms.
Välillä tuntui että käytettiin liikaa aikaa jos ei saatu jotain toimiin ja siihen meni suuri osa tunnista,
- Youtube-videoiden katsominen yhteisesti/linkin jakaminen kaikille kotona katsottavaksi kaikissa aineissa
- Numbers olisi ollut varmaan ainaki jossaki välissä hyödyllinen matematiikassa
- Tiedonhaun lisäämista opiskelijoiden omasta toimesta reaaliaineissa
- Enemmän Socrative-testejä ja sanakokeita iPadin kautta kielissä
Mielestäni ipadia käytettiin aika kokonaisvaltaisesti, ehkä oltaisi yhdessä voitu tunnilla tehdä enemmän keynote esityksiä ja miksei vaikka projekteina opetusvideoitakin.
20. Millaiset iPadia hyödyntävät opetustavat olivat sinusta toimivimpia?
Peilaaminen tottakai, keynote esitykset, opetusvideot joissa puhutaan ja selitetään tarkasti kaikki, kaikki missä pääsee näkemään ja kuulemaan yhtäaikaa on olleet mulle hyviä tapoja.
Sellaiset, joissa oppilas sai hyödyntää omia tietoja ja kekseliäisyyttään. Esimerkiksi ryhmätyöt, esitykset ym. 
Opin hyvin opettajan tiivistämistä keynote esityksistä, ja siitä kun muistiinpanot kirjoitettiin heti esimerkiksi kirjan kappaleen lukemisen jälkeen.
Selisissa missä sai itse tehdä laitteella töitä.
21. Miten iPadien käyttö vaikutti ryhmätöiden määrään, entä yhteyksiin luokan ulkopuolelle?
Ehkä ryhmätöiden määrään ei iPad vaikuttanut niinkään vaan ryhmätöiden määrä pysyi aikalailla ennallaan. Kuitenkin tietyissä oppiaineissa meillä oli enemmän esimerkiksi skype-keskusteluja toisten koulujen kanssa.
Yhteydenpito muihin oli helpompaa luokan ulkopuolella. Muutaman hengen iMessageryhmiä löytyy monia, jotka on luotu yhteisen "ongelman" takia (esim. Terveystion kirjoutkset kakkosella). Olen monesti soittanut Facetimella apua varsinkin matematiikan kotitehtävien teossa.
En osaa sanoa miten ne vaikuttivat ryhmätöiden määrään. Uskon kuitenkin, että iPadi lisäsi sosiaalisia yhteyksiä luokan ulkopuolella. Tietenkin useat pelasivat tauoilla jne, mutta myös kynnys ottaa toiseen yhteyttä vaikkapa koulun jälkeen internetissä parani. Esimerkiksi meidän luokalla on yhteinen ryhmä Facebookissa.
22. Miten se, että käytössäsi oli henkilökohtainen laite, vaikutti opiskelutekniikkaasi oppitunneilla ja kotona läksyjen teossa?
Läksyjen teko on helpompaa ja niitä alkaa tekemään paljon innokkaammin kun ei ole vaan jotain paperia ja kynää edessä. Harvoin on olleet kotitehtävät tekemättä nyt iPadin tulon jälkeen ainakaan niillä tunneilla, joilla sitä on saanut hyödyntää ihan vapaasti. Opiskelutekniikat on löytyneet ja kuten jo aiemmin kirjoitin, niin kaikki, missä näkee kun asiaa selitetään ja havainnollistetaan, on olleet hyviä oppimistapoja mulle.
Kaikki toimi tehokkaammin! Kaikkien aineiden muistiinpanot ja muut kulki aina mukana samassa paikassa. Ipadin myötä on tullut tehtyä PALJON enemmän muistiinpanoja ja sen ansioista niitä onki oppinu tekemään paremmin, mikä puolestaan on saanu tekemään muistiinpanoja myös enemmän ihan kynällä paperille.
Ipadi auttoi opiskeluani. Muistiinpanojen tekeminen oli helppoa ja yksinkertaista sekä esimerkiksi kotona aineiden/esseiden yms. tekemiseen kului paljon vähemmän aikaa kuin paperille kirjoittaessa. Ipadi auttoi monesti läksyjen tekemisessä, koska sen sisältä löytyy internetin kautta mahdottomasti tietoa. Ei kuitenkaan voi sivuuttaa sitä seikkaa, että toisinaan motivaation puutteessa iPadilla siirtyi pelaamaan ja selailemaan vaikkapa nettishoppailun ihmeellistää maailmaa.
23. Miten iPadin käyttöönotto opetuksessa ja opiskeluvälineenä vaikutti tuntiaktiivisuuteesi?
Aika vaihtelevasti. Joillakin tunneilla tuli sellainen pieni kiusaus, kun tiesi, että yhden klikkauksen takana on jotain niin paljon mielenkiintoisempaa. Silloin tällöin tulikin sitten käytettyä laitetta vähän "väärin". Toisilla tunneilla taas ei tehnyt edes mieli vilkuilla muille sivuille, kun opetus pysyi mielenkiintoisena ja diaesitykset oli siistejä ja helposti ymmärrettäviä.,Joskus muistiinpanojen tekeminen jäi vähän vähemmälle, mutta teen niitä kyllä silloin, kun koen että hyödyn niistä. Tiedonhaku on helppoa ja auttaa opiskelua paljon.
Riippuen aineesta joko myönteisesti tai haittaavasti. Jos kyseinen aine kiinnostaa niin jaksoi tehdä enemmän töitä ipadin kanssa. Mutta jos aine ei kiinnostanut, oli helppo siirtyä muuhun "ajanvietteeseen".
Erityisesti tiedonhakua iPad lisäsi. Esimerkiksi jos ei tiennyt opettajan kysymään kysymykseen vastausta, sen pystyi nopeasti tarkastamaan netistä. Muistiinpanojen tekeminen helpottui ja näin ollen opetustakin oli helpompi seurata - ei mennyt aikaa vain paperille kirjoittamiseen.
Aluksi opetuksen seuraaminen oli alhaista mutta ajan myötä ja uutuuden viehätyksen kadottua keskittyminen oli aikaisempaa parempaa
Nettiä käytin apuvälineenä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Opetuksen seuraaminen kävi helpommaksi, sillä muistiinpanojen kirjoittaminen oli nopeampaa niin pystyi paremmin keskittymään opetuksen seuraamiseen.
25. Teitkö opintojesi aikana kokeita iPadilla? Kerro mielipiteesi niistä (plussat ja miinukset).
Tein. Varsinkin, kun piti kirjoittaa pidempiä tekstejä iPad helpotti selvästi kokeen tekemistä, kun ei käsin tarvinnut kirjoittaa. Itse kuitenkin huomasin, kun tein koetta iPadillä, että koetta tehdessä alkoi väsyttämään, kun koko ajan katse oli iPadin näytössä.
Tein. Plussaa oli se, että tekstin muokkaaminen ja tuottaminen oli paljon helpompaa ja nopeampaa kuin kynällä ja paperilla. Kirjoitusvirheitäkään ei tullut mitenkään merkittävästi jos keskittyi kirjoittamiseen ja oikoluki teksin jälkeenpäin. Miinuksia en keksinyt.
Kokeet iPadiä käyttäen olivat mielenkiintoisia ja kysymykset laajempia, mikä auttaa oppilaita avarakatseisen vastauksen tuottamisessa.
tein ja se oli todella mahtavaa minulle sillä ajatukseni on yleensä hyvä mutta sen purkaminen paperille takkuilee... ipadin tai minkä tahansa tietokoneen avulla voin muokkata ja lisätä asiaa tekstissäni...
Tein.
+Omasta mielestä tosi hyvä systeemi, koska vastauksista tulee tehtyä paljon laajemmat ja väliin voi helposti lisätä juttuja, jotka tulee mieleen vasta kirjottamisen loppupuolella.
-Ainut asia meän ikäryhmän kohalla oli se, että kirjotukset oli vielä täysin kynällä ja paperilla suoritettavat,
joten oli hyvä harjoitella kirjoittamista kynälläkin.
Tein muutaman kokeen ipadilla lukion aikana. Kokeet, joissa netti ja kirja olivat apuna, olivat mielenkiintoisia ja osaamista oli haastavaa päästä soveltamaan. Haasteena oli se, miten sai liitettyä opittua asiaa arkipäivään.
Tein. Isona plussana on se, että koetta tehdessäkin oppi samalla. Ainoana miinuksena pitäisin sitä, ettei kokeeseen välttämättä valmistauduttu niin hyvin.
24. Miten iPadien käyttö vaikutti osaamisen arviointiin? Onko arviointi mielestäsi monipuolistunut iPadien myötä, vai perustuuko se edelleen liikaa kurssikokeeseen?
Joidenkin opettajien arviointi muuttui positiivisesti, ja jotkut kokeet muuttuivat monipuolisiksi aineistokokeiksi. On hyvä, että jo lukiossa pidetään aineistokokeita, sillä niissä omia tietoja ja taitoja täytyy todella osata soveltaa. Enää ei vain riittänyt esimerkiksi tietää mikä on vallan kolmijako-oppi, vaan piti osata soveltaa sitä tiettyyn tapaukseen. Positiivistä on myös se, että jotkut ottivat esimerkiksi muistiinpanot/tehtävät osaksi arviointia. Kuitenkin jotkut opettajat pidättäytyvät yhä edelleen niin sanotusti konservatiivisessa arvioinnissa - ainoastaan kokeella on väliä.. Toivon, että tämä asia muuttuu vielä.
Kyllä arviointi tuntuu omasta mielestä perustuvan edelleen aika pitkälti kurssikokeeseen, mutta silti esimerkiksi kirjotelmilla ja kurssin aikana tehdyillä tehtävillä, jotka on lähetetty opettajalle, on pystyny jonkin verran vaikuttamaan enemmän arviointiin kuin ennen iPadia. Ainakin kurssin aikana aikaan saadut jutut otetaan paremmin huomioon iPadin myötä.
On mukavaa, kun esimerkiksi äidinkielessä Mirjami palauttaa tehtävän ja antaa arvion, kirjoittaa kommentin ja mitä jää puuttumaan. Siitä oppii hyvin ja mulla ainakin jää mieleen ns "kuva" siitä kommentista ja niistä puutteista, ja sitten myöhemminkin muistan mitä pitää lisätä ja mitä välttää. Arviointi on monipuolistunut mielestäni.
Arviointi painottuu edelleenkin kurssikokeeseen, mutta en usko että kuitenkaan liikaa. Nykypäivänähän kaikkea ei enää tarvitse osata ulkoa.
26. Miten laitteiden käyttöönotto vaikutti mielestäsi yhteisistä asioista ja koulun tapahtumista tiedottamiseen sekä henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä?
Mielestäni laitteiden käyttöönotto vaikutti tiedottamiseen sekä henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä positiivisesti. Ipad mahdollisti esimerkiksi sen, että sähköpostin seuraaminen oli kätevämpää sekä muutenkin wilman ja kotisivun seuraaminen oli helpompaa.
Sähköpostia aloin seurata tarkemmin, kun se oli lähellä kokoajan. Tiedottaminen tehostui myös koko koulun asioista, henkilökohtainen viestintä niinkin pysyi ennallaan. Mutta ehkä itsekin rohkeammin laittoi vain sähköpostia, kun siitä tuli niin tavallinen osa koulua.
Tiedotukset huomasi paljon nopeampaa iPadin myötä. Lisäksi tiedotteet saavutti varmasti enemmän ihmisiä, koska kaikilla oli mahdollisuus iPadiin. Myös henkilökohtanen viestintä oli helppoa.
27. Miten iPadien käyttö on vaikuttanut kokonaisuutena tvt-taitoihisi?
En ole koskaan ollut mikään hyvä tietokoneiden kanssa, mutta ipadien myötä sain haltuun perus tvt-taidot. Kouluohjelmien käytön opin suht. hyvin, ja tekniikan myöskin. Sosiaalinen media nyt on muutenkin osa arkea.
Minulla on pelkkää positiivista sanottavaa, sillä iPadin käyttö on kehittänyt paljon tvt-taitoja ja siitä on tullut luonnollinen osa opiskelua.
Hallitsen kaiken someen ja tablettilaitteisiin liittyen paremmin nykyään. Auttaa varmasti paljon tulevaisuudessakin, että iPadia on käyttänyt lähes kolme vuotta päivittäin opiskeluun.
Ennen en juurikaan osannut käyttää tietokonetta, mutta nyt tvt-taitoni ovat omasta mielestäni todella hyvät.
Kerro kokemuksesi ja terveisesi VOTE-hankkeista ja iPadien käyttöönotosta ja käytön kehittämisestä tässä. Kannattiko? Miksi? Miksi ei?
iPadin käyttöönotto kannatti. Opiskelutapojen monipuolistuminen sekä se, että tvt-taitoja kehitetään koulussa, on hyvä asia.
Hankkeessa on ollut hyvät ja huonot puolensa, mutta kokonaisuutena hanke oli kuitenkin kannattava, ainakin omasta mielestäni. Aivan kaikkea ei pitäisi kuitenkaan sähköistää, vaan osan tehtävistä voisi vastaisuudessakin tehdä kynällä ja paperilla.
VOTE- hanke on onnistunut hyvin omasta mielestäni ja ipadit ovat olleet menestyksekäs hankinta.
Mahtavaa Mahtavaa Mahtavaa! En voi olla kuin kiitollinen kun on päässyt olemaan osa tälläistä projektia! Lukiosamme käytetty tekniikka ja nykyaikaiset metodit ovat maamme ja myös laajeman alueen huipputasoa, lukio tasolla! On ollut myös mahtavaa seurata opettajien oppimistarinaa tämän matkan aikana! Jokainen on omaksunut laitteen omalla tavallaan, iästä ja perinteistä riippumatta!
Pitäkää sama meininki! Yhtenä kehitysideana voisi olla iPadien liisaaminen jos tämä on siis edes mahdollista? Olisiko näin mahdollista toimia taloudellisemmin ja olisiko sitä kautta kaikilla aina se uusin malli?
Todellakin kannatti. On erinomaista, että myös pienessäkin koulussa uskalletaan muuttaa opintotapoja ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin! En voi muuta sanoa kuin, että suuret kiitokset, olette tehneet mahtavaa työtä! :)
Kannattaa elämää varten!
Olen iloinen, että meillä oli Ipadit käytössä lukio aikana, helpotti paljon opiskeluissa.
Mielestäni VOTE on tarpeellinen hanke, sillä jatkokoulutuksiin lähdettäessä tietotekniikan osaamista vaaditaan. Eipä sitten mene sormi suuhun että mitä tehdä. Käytön kehittyminen jatkuu varmasti edelleen, edistymistä on minusta tapahtunut paljon. Kyllä kannatti! Kun ipadit ensin tulivat, mietin että saa nähdä miten tässä käy, mutta yllätyin kyllä positiivisesti. Mutta kuitenkaan ei mielestäni ole hyvä liioitella ipadin käyttöä - jos jokin asia on helpompaa ja tehokkaampaa tehdä ilman ipadia niin tehdään se sitten niin. Kiitos :)
Ehdottomasti kannatti, koska tämä kaikki on osa tulevaisuutta ja oppimastani on varmasti hyötyä jatkossa.
Kannatti! Silloin kun meiltä kysyttiin, että kannettava vai iPad, olin iPadin kannalla ja olisin edelleen. En osannut odottaa, että iPadista tulisi olemaan näin paljon hyötyä ja apua opiskelussa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että iPadeja on kans käytetty niiden hankkimisen jälkeen eikä vain jätetty sivuun. Olen saanut niin hyvät eväät iPadin hyödyntämiseen opiskelussa, että jatkan ehdottomasti iPadin käyttöä myös yliopistossa! :)
Kokemukseni on ollut positiivinen ja iPadin käyttö on lisännyt tvt taitojani. VOTE-hanke oli kannattava koska uskon että olen oppinut paljon uutta ja teknologia kehityy hurjaa tahtia joten on hyvä oppia myös koulussa käyttämään tietokoneita.
IPadien hankkiminen lukiolle on ollut todella hyvä juttu ja se kyllä kannatti. On ollut hienoa olla mukana tässä, eikä ihmekään, että monissa muissakin kaupungeissa ja jopa maissa ollaan kuultu iPadin opiskelukäytöstä. Jos en olisi tutustunut iPadiin koulun johdosta, tuskin minulla olisi laitetta vielä tänäkään päivänä. Todella hyvä kapistus ja nyt jälkeenpäin on tosi vaikea edes miettiä että iPadia ei olisi. On se niin helppo ja pieni ottaa mukaan minne vaan!
Onhan nämä piristäneet ja saaneet miettimään miten asiat todellisuudessa ovat. Mielestäni iPadien käyttöönotto oli askel oikeaan suuntaan ja se kannatti. Se helpotti minun ja monien muiden opiskelua monella tapaa. Kuitenkin omasta mielestäni perinteisen tietokoneen hallitseminen on tärkeämpää, kuin mobiililaitteen vaikka jotkin asiat ovatkin melko samanlaisia. Itse olisinkin valinnut iPadin yli normaalin tietokoneen, koska mobiililaitteisiin on ylipäätään helpompi adaptoitua, kuin perinteisiin tietokoneisiin.
Itse en kauheasti tiedä VOTE-hankkeesta, mutta olen todella iloinen etää saimme laitteet. Laitteen myötä tekstinkäsittelytaitoni ja esitelmien teko on parantunut huomattavasti. Uskon että tästä on todella paljon apua jatkoa ajatellen. 
Kannatti kyllä. Oppitunneista tuli huomattavasti monipuolisempia ja kiinnostavampia. Kirjoitelmien ja esseiden tekeminen helpottui ja tiedonhakutaidot paranivat. IPadin ansiosta yhteydenotot helpottuivat ja koulun tiedottamiset ovat kätevästi saatavilla.


.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti