14.11.13

Edistysaskeleita: Showbie, asiantuntijaluennot Skypessä/Mirjami Hyttinen

Tässä jaksossa olen ottanut käyttöön Showbien tehtävien palautusympäristöksi. Se on keventänyt huomattavasti sähköpostini rasitusta. Tulostimeni on saanut viettää aiempaa rauhallisempia päiviä, sillä en ole tulostanut yhtään kurssitehtävää, vaan olen korjannut ja palauttanut tehtävät sähköisesti.

Showbie on kerrassaan mainio ohjelma, sillä kaikki materiaali kerääntyy sinne. Toisaalta se on kätevä väline myös jakaa materiaalia oppilaille. Olen korjannut tehtävät Notabilityllä ja nauhoittanut myös pienen suullisen palautteen Showbiellä. Mutta aikaa on mennyt, se pitää myöntää. Tehtävä toisensa jälkeen korjaamisnopeuteni tosin paranee.

Äidinkielen 4-kurssi on sisältänyt myös puheita ja väittelyitä. Olen hyödyntänyt iPadeja siinä, että jokainen tilanne on videoitu ja airdropattu esiintyjille omaa katsomista varten. Mielestäni jokaiselle on hyödyllistä nähdä ja kuulla omaa puhumistaan ja esiintymistään. Air drop -systeemi on todella kätevä ja nopea videoiden siirtämisessä laitteelta toiselle. Näin ei myöskään opettajaparan dropbox tai laite täyty videoista.

Yksi kurssin kohokohtia oli Tampereen yliopiston Cometin erikoistutkijan Katja Valaskiven haastattelu Skypen välityksellä. Oppilaat olivat etukäteen lukeneet kolme tutkimusraporttia, joista he esittivät kysymyksiä. Artikkelien aiheet käsittelivät skandaaleja, uskontoa mediassa sekä japanilaista popkulttuuria. Oli kiinnostavaa kuulla ajankohtaista tutkimustietoa mediasta ja saada välähdys siihen, miten mediasisältöjä tutkitaan.

Luettaviin kirjoihin kuului tällä kurssilla Ibooksista luettu Ibsenin Nukkekoti sekä Kirsti Mäkisen Suomen lasten Kalevala. Kalevalasta oppilaat tekivät paritöinä mainoksia tai trailereita, joissa oli varsin hauskoja tuotoksia. Tuotosten julkistamisessa ongelmaksi nousevat kuitenkin tekijänoikeusasiat. Kirjan kuvituksen käyttäminen palvelee hyvin mainoksessa, mutta näitä trailereita tai mainoksia ei ymmärtääkseni voi esittää julkisesti netissä. Koska kulttuurimme on niin suuressa määrin kuvallistunut, myös jotkin kurssitehtävät voivat mielestäni välillä olla muutakin kuin kirjallista tuottamista. Elokuvista huomasin oppilaitteni olevan varsin taitavia kuvaajia. Niiden arvioinnissa on tietysti omat haasteensa.

UE1-kurssilla olimme yhteydessä USA:an Bradleyn yliopiston professoriin Heljä Antola Croween, joka avasi sitä, millainen merkitys uskonnolla on monikulttuurisessa kanssakäymisessä. Skype toimi hyvin, ja luento eteni oppilaitten kysymysten myötä. Tunti antoi myös mahdollisuuden käyttää englannin kieltä. Vierailijan kieli oli selkeää ja ymmärrettävää, mutta näin jälkikäteen ajatellen olisi ollut hyvä antaa etukäteen muutama keskeinen asiaan liittyvä sana ymmärtämisen helpottamiseksi: myth, doctrine, ritual... Uskonnon kurssilla kävi myös live-vierailija, Itä-Siperassa työskennellyt uskonnonopettaja. Pidän hyvänä sitä, että kursseilla on laaja tarttumapinta maailmaan, elämä kun ei jakaudu oppiaineiden lokeroihin.

Uskonnon kurssin loppuosa on käsitellyt Raamattua. Pelkkä tieto pysyy heikosti ihmisen päässä, sen sijaan tarinat ja kertomukset jäävät elämään muistiin. Raamatun kertomuksilla on valtava merkitys paitsi pyhän kirjan tekstinä, myös länsimaisen kirjallisuuden suurena lähteenä, joten sen keskeisten tarinoiden tunteminen on mielestäni tärkeää.

Oppilaat työstivät Jeesukseen liittyviä kertomuksia ja vertauksia elokuviksi IMovien avulla monella tavalla. Yhdeksän kolmen hengen ryhmää sai yhdessä opiskelusessiossa paljon aikaan. Osa tuotti sarjakuvaa, osa piirroksia Explain everythingin avulla, osa kertoi tarinan juonta Keynote-diojen avulla, osa liitti valmiisiin kuviin omaa tekstiä, yksi ryhmä näytteli ja kuvasi oman tarinansa jne.
Tulokset olivat mainioita. Oli mukava nähdä sitä tekemisen iloa ja keskittynyttä yhteistyötä, joka elokuvatuntiin sisältyi. Tärkeää ei ole vain tulos, vaan myös prosessi ja tekemällä oppiminen.

Tallensin muutaman videon Vimeoon. Sieltä ne kuitenkin ovat katsottavissa. Jeesus tyynnyttää myrskyn näyttää tältä

Jeesus tyynnyttää myrskyn. YYKL. UE1 from Mirjami Hyttinen on Vimeo.


Jeesus ja aviorikoksesta tavattu nainen esitettiin näin

Jeesus ja aviorikoksesta tavattu nainen. from Mirjami Hyttinen on Vimeo.


Kylväjävertaus nähtiin niin ikään piirrettynä versiona

Kylväjä from Mirjami Hyttinen on Vimeo.


Ajatuksistaan oppilaat kirjoittivat Showbiehen muun muassa näin:
- Tunnilla opimme uudella tavalla Jeesuksen kertomista vertauskuvista. Edeltävällä tunnilla teimme lyhyehköjä elokuvia siitä, mistä kyseiset kertomukset kertoivat, ja esitystavoissa oli paljonkin vaihtelua. Jotkut tekivät äänikertomuksen, toiset taas sarjakuvan, jotkut videon esityksestä. Tunsin oppivani eri tavalla kuin pelkästä kirjasta lukemalla. Tunti antoi mukavaa vaihtelua normaaliin rutiininomaiseen lukemiseen, ja esitykset olivat mielenkiintoisia.

- Opin erilaisista Jeesuksen hyvistä teoista Uudessa testamentissa. Opin myös niiden avulla erilaisia opetuksia ja sanontoja liittyen meidän kaikkien arkielämään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti