4.6.13

iPad - tulevaisuuden laite/Opiskelijan näkökulma

iPad on tablettilaite, jonka jokainen koulumme oppilas sai opiskelukäyttöön opintojensa ajaksi. Saimme laitteet tammikuussa 2013 ja ne ovat olleet käytössä yli viisi kuukautta. iPad kuuluu jokapäiväiseen opiskeluuni ja se on muuttanut opiskeluani ja opiskelumenetelmiä.

iPad on helpottanut opiskelua. Ennen tiedonhaku oli vaikeampaa, kun tvt-luokkaan ei ollut mahdollisuutta päästä. Nyt kaikki tieto on jokaisen saatavilla muutaman näppäilyn kautta. On kritisoitu, kuinka nuoret eivät osaa hankkia tietoa, mutta ainakin omalta osalta kieltäisin sen. Uuden asian käsittely on nykyään helpompaa, esimerkiksi reaaliaineissa. Tiedon voi helposti etsiä netistä, jos ei ymmärtänyt käsitettä tai muuta asiaa.

Toisissa aineissa laite on käytössä enemmän kuin toisissa. On ymmärrettävää, että joissain aineissa, esimerkiksi matematiikassa hyöty on vähäisempää kuin reaaliaineissa tai kielissä. Eroa opiskeluun ei siis kaikissa aineissa ole ollut. Eroa on myös opettajissa. Osa ei koe iPadia ja tekniikkaa tarpeelliseksi opiskelussa. Suurimman hyödyn olen havainnut aineissa, jossa laitetta käytetään aktiivisesti eri tavoilla. Olen saanut parempia arvosanoja ja opiskelu iPadilla on ollut minulle sopiva ja mieluisa tapa oppia uutta.

Niille tunneille, joissa iPad on käytössä, on tullut uutta sisältöä. Pääpaino opiskelussa on ainakin vielä kirjoissa, mutta iPad tukee opiskelua hyvin. Esitelmistä on tullut monipuolisempia ja sovellusten mahdollistama materiaalin lajittelu kansioihin ovat myös helpottaneet omaa opiskeluani. Kun eri aineiden oppimateriaalit ovat omissa kansioissaan, kokeisiin lukukin helpottuu paljon. Tämä on minulle suurimpia hyötyjä laitteesta.

iPad on innostanut minua ja motivoinut opiskeluun. Läksyjä on mukavampi tehdä, kun käytössä on sovellukset, jotka on havainnut itselleen parhaaksi. En kuitenkaan anna tekniikan hallita minua, vaan teen laitteella vain asiat, joista koen iPadilla olevan hyötyä. Olen kokenut hyödyksi myös helpon lehtien ja kirjojen lukemisen. Ennen en ole lukenut lainkaan kirjoja, mutta iPadilla kirjojen lukeminen on mieluisempaa. Luen joka päivä lehtiä, jotka pitävät minut ajantasalla päivän uutisista.

Tiedonkäsittelyn helpottuminen ja oman opiskelutavan löytäminen ovat iPadin hyötyjä opiskelussa. Tulevaisuudessa on hyvä osata tekniikkaa ja tvt- taitoja, joten iPadin käyttö antaa hyvät taidot tietotekniikasta.

iPad on opiskeluväline. Minun opiskeluani se on parantanut ja koen sen vain positiiviseksi asiaksi opiskelun kannalta. Innolla oppimaan uutta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti